ADMINISTRATORIUS

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo programa Kaišiadorių katedroje

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas Lietuvoje kasmet švenčiamas birželio 14 d. Šiais metais birželio 14 d. Liturgijoje švenčiama Dievo Kūno ir Kraujo iškilmė. Palaimintasis Teofilius Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su palaimintojo palaikais, šiais metais birželio 14 d. bus minimas Mišių homilijoje, Visuotinėje maldoje, pridėtinėse pamaldose ir meldžiama Jo užtarimo. BIRŽELIO 13 D. (ŠEŠTADIENIS) …

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo programa Kaišiadorių katedroje DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kunigui Zigmui Neciunskui-Elytei, žinomam partizanų ryšininkui, Sibiro misionieriui, artimam Adolfo Ramanausko Vanago bendradarbiui suteikusiam jam ir Santuokos sakramentą Nedzingės bažnyčioje. Laiškas parašytas 1955 metais rugsėjo 18 dieną, tuo metu vyskupas Teofilius kalėjo Potmos invalidų namuose, o kunigas Zigmas Neciunskas už pagalbą partizanams taip pat buvo įkalintas Rusijos lageriuose. Garbė Jėzui …

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei DAUGIAU »

Dzień skupienia w Gdańskie Seminarium Duchownem

W dniach 8-9 maja nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia. Poprowadzili go nasi ojcowie duchowni: ks. Wojciech Langowski i ks. Jan Uchwat. Tematem przewodnim było przybliżenie klerykom postaci bł. Teofila Matulionisa. Bł. Teofil urodził się 4 lipca 1873 roku na Litwie. Będąc młodym kapłanem pełnił posługę duszpasterską na Łotwie. W 1928 roku otrzymał tajną nominację biskupią. Niedługo …

Dzień skupienia w Gdańskie Seminarium Duchownem DAUGIAU »

Susikaupimo diena Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje

Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje gegužės 8-9 dienomis vyko susikaupimo diena parengta pagal palaimintojo Teofiliaus gyvenimo pavyzdį, ją vedė seminarijos dvasios tėvai kunigai Wojciech Langowski ir Jan Uchwat. Seminarijos koplyčioje buvo išstatyta pagerbimui palaimintojo kankinio relikvija, vyko gegužinės pamaldos, Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Dvasios tėvai akcentavo palaimintojo vyskupo Teofiliaus ištikimybę ir atsidavimą jam pavestiems žmonėms. Ši tema …

Susikaupimo diena Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupijos kunigo Albino Šilkinio (1922-2006) pamąstymai apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę

Lietuvą ir daugelį tautų stebinanti asmenybė arkivyskupas Teofilius Matulionis užaugo ir sustiprėjo trijų valstybių gyventojų draugystėje: lietuvių, latvių ir rusų. Tarp jų ir dirbo. Tarp visų herojinių savybių pirmauja kankinystė. Tiesa, kankinystę teko išgyventi su kaupu visiems lietuviams visų okupacijų metu, o ypač tarp 1940-1990 m. Milijonai įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių fizinėmis ir dvasinėmis …

Kaišiadorių vyskupijos kunigo Albino Šilkinio (1922-2006) pamąstymai apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko velykinis sveikinimas pal. Teofiliaus bičiuliams

Mieli palaimintojo Teofiliaus bičiuliai! „Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ (Jn 20, 20-21) Sveikinu Jus Kristaus Prisikėlimo Šventėje! Sveikinu Jūsų šeimas, artimuosius. Šiuo pandemijos metu švenčiant Velykas, linkėdamas pasitikėti Prisikėlusiu Jėzumi, ypatingai sveikinu visus …

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko velykinis sveikinimas pal. Teofiliaus bičiuliams DAUGIAU »

Dėl šv. Mišių prie pal. Teofiliaus

Šiuo karantino metu, kai piligrimai negali atvykti į palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią esančią Kaišiadorių katedroje, kunigai ir toliau aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų koplyčios durų bei yra pasirengę savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Jei Jūs norite, kad būtų aukojamos šv. Mišios Jūsų intencija prašant pal. Teofiliaus užtarimo Jūsų reikaluose, tai galite padaryti internetu, …

Dėl šv. Mišių prie pal. Teofiliaus DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams

MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI, Šiuo išbandymų metu Jėzus ypatingai yra su mumis. Kryžiaus galia, Gavėnios laikotarpio Šventojo Rašto žodžiais, Jis mums kalba, stiprina teikdamas reikalingas malones, palaiko viltį ir kviečia pasitikėti Juo. Dievo gailestingoji meilė apgaubia net ir tada, kai mums sunku viltis ir pasitikėti. Kaip didelę dovaną šiame kančios kelyje turime palaimintąjį Teofilių, – …

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams DAUGIAU »

Šv. Mišios Kaišiadorių vyskupijos Globėjo šventėje

Ketvirtadienį (kovo 19 d.), švenčiant Kaišiadorių vyskupijos globėjo Šv. Juozapo šventę liturgijoje, 19 val. Marijos radijas transliuos Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko celebruojamas šv. Mišias už vyskupiją iš pal. Teofiliaus koplyčios. Šventasis Juozapai, Kaišiadorių vyskupijos Globėjau – melski už mus!  Pusę valandos prieš Mišias – Rožinio maldos transliacija, po Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame kartu melstis …

Šv. Mišios Kaišiadorių vyskupijos Globėjo šventėje DAUGIAU »

Scroll to Top