Prisikėlimo liudytojai. Arkivyskupas Teofilius Matulionis
Dokumentinis filmas "Palaimintasis Teofilius Matulionis".
Padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems
Daliaus Šatrausko filmuota medžiaga
Šv. Mišios už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei. Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną.
Daliaus Šatrausko filmuota medžiaga
Šv. Mišios meldžiant Dievo gailestingumo ir išganymui reikalingų malonių. Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė
Daliaus Šatrausko filmuota medžiaga
Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę. Pal. Teofiliaus relikvijų įteikimas Kauno seserims benediktinėms
Daliaus Šatrausko filmuota medžiaga
Teofiliaus Matulionio beatifikacija: 5 dalykai apie palaimintąjį.
2017-06-22 16:06AUDRIUS GAVĖNAS, VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
Dokumentinių apybraižų „Legendos“ laida apie pal. Teofilių Matulionį
Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė.
Scroll to Top