ADMINISTRATORIUS

„Milęs Tave Teofilius“: vyskupo Matulionio laiškai iš tremties

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškai – bene tikriausias ir jautriausias būdas pajusti žmogaus dvasinę ir fizinę būseną tremtyje. Net ir pasibaigus kalinimo laikui Vladimiro kalėjime ir jau gavus leidimą laiškus rašyti lietuvių kalba, vyskupas Teofilius dar trejus metus laikomas Ypatingosios paskirties įstaigoje prie Potmos geležinkelio stoties, į kurią buvo siunčiami ligoti sovietinių lagerių kaliniai ar tremtiniai. …

„Milęs Tave Teofilius“: vyskupo Matulionio laiškai iš tremties DAUGIAU »

Šv. Kalėdų mintys vyskupo Teofiliaus laiškuose

Palaimintasis vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis rašė daug laiškų, nemažai jų išlikę iš Vladimiro kalėjimo ir Potmos invalidų namų. Rašė taip pat iš Birštono ir Šeduvos, rašė laiškus iki paskutinių gyvenimų dienų. Jo gražia rašysena parašyti laiškai aplankydavo šeimos narius, giminaičius, brolius vyskupus ir kunigus. Vyskupo laiškuose juntamas nepaprastas švelnumas, rūpestis kitu, atsidavimas Dievo valiai, …

Šv. Kalėdų mintys vyskupo Teofiliaus laiškuose DAUGIAU »

Man pavesta rūpintis jūsų išganymu

Iš vyskupo Teofiliaus Matulionio pirmojo ganytojiško laiško (1943-05-12) Man pavesta rūpintis amžinuoju jūsų, brangūs broliai kunigai ir mylimieji pasauliečiai, išganymu, pavesta būti jūsų sielų atsakingiausiu prieš Dievą ganytoju, būti jūsų ir tėvu, ir vadu šioje vargingoje kelionėje į amžinosios laimės dangaus karalystę. Aš girdžiu Dievo man duotą įsakymą per evangelistą Luką: „Būkite rūpestingi sau ir …

Man pavesta rūpintis jūsų išganymu DAUGIAU »

Ganytojinis laiškas apie kovą su girtavimu

Dievo Gailestingumu ir Apaštalų Sosto malone Kaišiadorių vyskupas Vyskupijos broliams Kunigams, Vienuoliams ir Vienuolėms ir visiems tikintiesiems siunčia ganytojo pasveikinimą ir laiminimą. Dabartinis karas padarė ir tebedaro daug nuostolių: milijonai užmuštų, sužeistų, invalidų, našlaičių; o kiek su žeme sulyginta, sudeginta, sugriauta miestų, miestelių, kaimų, ūkių su visu turtu, su gražiausiomis bažnyčiomis ir meno paminklais; o …

Ganytojinis laiškas apie kovą su girtavimu DAUGIAU »

Pope approves decrees for causes for canonization

On 1 December, the Holy Father Pope Francis received in audience Cardinal Angelo Amato, S.D.B., Prefect of the Congregation for the Causes of Saints. In the course of the audience, the Supreme Pontiff authorized the Congregation to promulgate decrees regarding several causes for canonization. The martyrdom of Father Stanley Rother, an American priest killed in …

Pope approves decrees for causes for canonization DAUGIAU »

Scroll to Top