ADMINISTRATORIUS

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams

MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI, Šiuo išbandymų metu Jėzus ypatingai yra su mumis. Kryžiaus galia, Gavėnios laikotarpio Šventojo Rašto žodžiais, Jis mums kalba, stiprina teikdamas reikalingas malones, palaiko viltį ir kviečia pasitikėti Juo. Dievo gailestingoji meilė apgaubia net ir tada, kai mums sunku viltis ir pasitikėti. Kaip didelę dovaną šiame kančios kelyje turime palaimintąjį Teofilių, – …

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams DAUGIAU »

Šv. Mišios Kaišiadorių vyskupijos Globėjo šventėje

Ketvirtadienį (kovo 19 d.), švenčiant Kaišiadorių vyskupijos globėjo Šv. Juozapo šventę liturgijoje, 19 val. Marijos radijas transliuos Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko celebruojamas šv. Mišias už vyskupiją iš pal. Teofiliaus koplyčios. Šventasis Juozapai, Kaišiadorių vyskupijos Globėjau – melski už mus!  Pusę valandos prieš Mišias – Rožinio maldos transliacija, po Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame kartu melstis …

Šv. Mišios Kaišiadorių vyskupijos Globėjo šventėje DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupijos pranešimas dėl dalyvavimo Mišiose ir kiti nurodymai koronaviruso pandemijos laiku

Dalyvausiančius pamaldose bažnyčioje prašome laikytis kuo didesnio atstumo vieni nuo kitų, jei įmanoma sėdėti bent per metrą – kiek įmanoma nesėdėti vieni už kitų. Jeigu esate vyresnio amžiaus, jaučiate ligos simptomus, sergate, ar esate rizikos grupėje, kviečiame į šv. Mišių auką jungtis iš namų Marijos Radijo pagalba. Tie, kas yra neseniai grįžę iš užsienio, taip pat kviečiami nuotoliniu būdu …

Kaišiadorių vyskupijos pranešimas dėl dalyvavimo Mišiose ir kiti nurodymai koronaviruso pandemijos laiku DAUGIAU »

Padėka pal. Teofiliui už išklausytas maldas

Liudijimas Dėkodama Dievui už palaimintąjį Teofilių Matulionį, noriu pasidalinti trumpa, bet mūsų šeimai labai brangia istorija. Pirmas susitikimas su Teofiliu įvyko senokai Birštono bažnyčioje, kai žvelgiau į jo paveikslą dar nežinodama, kas yra šis asmuo. Jau tada pajutau tvirtą, išmintingą ir užtariantį jo žvilgsnį, kuris lydi iki šiol. Prieš paskelbiant Teofilių Matulionį palaimintuoju, teko lankyti …

Padėka pal. Teofiliui už išklausytas maldas DAUGIAU »

„Radau perlą“ autorius: palaimintasis Teofilius Matulionis nepametė to, kas jam buvo brangiausia

Profesorius, palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos relatorius Zdzislawas Josefas Kijasas sako, kad knygoje „Radau perlą“ jis siekė apmąstyti fundamentalius žmogaus egzistencijos klausimus. Jo teigimu, vienas pagrindinių šios knygos leitmotyvų – siekis skatinti žmones gerbti savo gyvenimą. – Tėve Zdzislawai, esate ne vienos teologinės knygos autorius, į lietuvių kalbą dabar išversta knyga „Radau perlą“. Kokia jos pagrindinė …

„Radau perlą“ autorius: palaimintasis Teofilius Matulionis nepametė to, kas jam buvo brangiausia DAUGIAU »

Kaišiadorių katedroje – garbus svečias iš Vatikano

Sausio 5 d. Pirmąjį naujųjų 2020 metų Sekmadienio vakarą, pamaldose prie pal. Teofiliaus Matulionio sarkofago dalyvavo daug garbingų svečių, kurie atvyko drauge pasimelsti, pabendrauti su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas. Šv. Mišių aukoje meldėsi Kaišiadorių vyskupas …

Kaišiadorių katedroje – garbus svečias iš Vatikano DAUGIAU »

Sausio 3-6 d. Lietuvoje lankysis kun. Zdzisław Kijas OFMconv, Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius

Sausio 5 d. (sekmadienį) 18 val. Kaišiadorių katedroje – pal. Teofiliaus koplyčioje šv. Mišias celebruos ir homiliją sakys kunigas Zdzisław Kijas (OFMconv) – buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius – darbo (baigiamosios fazės) vadovas. Šis kunigas dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų iš Vidurio ir Rytų Europos bylas. Jis yra …

Sausio 3-6 d. Lietuvoje lankysis kun. Zdzisław Kijas OFMconv, Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius DAUGIAU »

Pas Viešpatį iškeliavo palaimintojo Teofiliaus Matulionio giminaitis Teofilis Pilka

Sulaukęs garbingo amžiaus – 94 metų – gruodžio 24 d. Kūčių vakarą Viešpaties globon išėjo šviesaus atminimo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio giminaitis Teofilis Pilka Karys savanoris Teofilis Pilka, gimė 1925 m. gruodžio 10 dieną Trakinių kaime, Kurklių parapijoje, Anykščių rajone, Mykolo Pilkos ir Uršulės Pillkienės (mergautinė pavardė  – Matulionytė) šeimoje. Mykolui ir Uršulei Pilkams gimė dešimt …

Pas Viešpatį iškeliavo palaimintojo Teofiliaus Matulionio giminaitis Teofilis Pilka DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kalėdinis sveikinimas

Mieli Palaimintojo Teofiliaus bičiuliai, Sveikinu jus visus Kristaus Gimimo šventėje. Priimdami gimusį Jėzų mes tampame Išganymo žinios, Gerosios naujienos nešėjais. Todėl ir noriu jus visus pasveikinti ir padėkoti už gyvą tikėjimo liudijimą ir misijinę krikščionio tarnystę. Palaimintasis Teofilius tai vykdė labai sudėtingomis sąlygomis. Bet jo pavyzdys mus įkvepia, pasitikint Dievu, su meile Jėzų skelbti ir …

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kalėdinis sveikinimas DAUGIAU »

Advento rekolekcijos su palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio relikvijomis

Gruodžio 8 d. mūsų bažnyčioje vyko kasmetinės advento rekolekcijos. Šiais metais joms vadovavo ir Šv. Mišias aukojo palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis. Antroji advento savaitė pradėta gruodžio 7-osios vakarą, kuomet iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios perimta ir į mūsų parapiją atvežta palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Procesijos būdu …

Advento rekolekcijos su palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio relikvijomis DAUGIAU »

Scroll to Top