Šiuo karantino metu, kai piligrimai negali atvykti į palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią esančią Kaišiadorių katedroje, kunigai ir toliau aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų koplyčios durų bei yra pasirengę savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Jei Jūs norite, kad būtų aukojamos šv. Mišios Jūsų intencija prašant pal. Teofiliaus užtarimo Jūsų reikaluose, tai galite padaryti internetu, pervesdami savo auką į šią sąskaitą: LT815011800014002487.

Grafoje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti „Mišioms prie pal. Teofiliaus“ ir užrašyti Jūsų intenciją (pvz.: „prašant sveikatos N.., išlaisvinimo malonės N. ir N. ir t.t.“).

Taip pat šv. Mišias galima užsakyti, paskambinus mob. tel.: 8 615 29005 arba 8 620 25214. Auką taip pat galima atnešti ir į Kaišiadorių parapijos raštinę darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val.

Teatlygina jums Dievas ir teužtaria jūsų reikaluose pal. Teofilius!

Scroll to Top