Biografiniai straipsniai

Kaišiadorių vyskupijos kunigo Albino Šilkinio (1922-2006) pamąstymai apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę

Lietuvą ir daugelį tautų stebinanti asmenybė arkivyskupas Teofilius Matulionis užaugo ir sustiprėjo trijų valstybių gyventojų draugystėje: lietuvių, latvių ir rusų. Tarp jų ir dirbo. Tarp visų herojinių savybių pirmauja kankinystė. Tiesa, kankinystę teko išgyventi su kaupu visiems lietuviams visų okupacijų metu, o ypač tarp 1940-1990 m. Milijonai įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių fizinėmis ir dvasinėmis …

Kaišiadorių vyskupijos kunigo Albino Šilkinio (1922-2006) pamąstymai apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę DAUGIAU »

Vyskupas grįžo iš mirties

„Vyskupas grįžo iš mirties“ – tai originalus 1957 metų čekų kilmės BBC žurnalisto Valterio Kolaro teksto pavadinimas. Dokumentą išsaugojo Lietuvos centrinis valstybės archyvas, iš anglų kalbos išvertė Judita Gliauberzonaitė. Straipsnis atskleidžia, kaip Vakarų pasaulis sekė Teofiliaus Matulionio gyvenimą, veiklą, visus jo kalinimus Sovietų Rusijoje ir netikslias žinias apie vyskupo mirtį.  V. J. Kolaras (1912–1962) studijavo Prahos …

Vyskupas grįžo iš mirties DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus meilė Tėvynei

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį prisimename iškiliausius Lietuvos valstybę kūrusius ir kuriančius žmones. Tarp jų ir mūsų palaimintasis Teofilius Matulionis. Jam teko būti Vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu lemtingais 1940-aisiais metais, kuomet Lietuva buvo okupuota Sovietų sąjungos. Istorija mums išsaugojo labai įdomią nuotrauką, publikuotą Algirdo Gamziuko ir Gyčio Ramoškos albume Lietuvos karinė aviacija 1919-1940 (Lietuvos aviacijos muziejus, …

Palaimintojo Teofiliaus meilė Tėvynei DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus vizitacija Joniškio parapijoje

Paruošta pagal Linos Rudnickienės 2017 m. liepos 5 d. „Šiaulių krašte“ spausdintą straipsnį „Palaimintojo pėdsakai liko ir mūsų krašte“. Kau­ne gy­ve­nan­ti iš Jo­niš­kio kraš­to ki­lu­si Ire­na Liu­ci­ja Ke­re­ly­tė į „Si­dab­rės“ re­dak­ci­ją at­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me pri­si­mi­nė, kaip 1939 me­tų lie­pos 26 d. vys­ku­pas T. Ma­tu­lio­nis vi­zi­ta­vo Jo­niškio pa­ra­pi­ją. „(… Vys­ku­pas Teo­fi­lius Ma­tu­lio­nis, grį­žęs iš so­vie­tų są­jun­gos …

Palaimintojo Teofiliaus vizitacija Joniškio parapijoje DAUGIAU »

Pal. vyskupo Teofiliaus Matulionio apsilankymą 1934 metais Kretingoje menančios nuotraukos

Nuo Alantos kilęs ir tarnystę Dievui pasirinkęs jaunuolis Teofilius Matulionis kunigo šventimus gavo 1900 m., baigęs Peterburgo dvasinę akademiją. Tarnystę pradėjęs Latvijos katalikų parapijose, nuo 1910 m. kunigavo Peterburge (Petrograde, Leningrade), pastatė Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. 1923 m. bolševikų buvo įkalintas, o po amnestijos grįžo į savo parapiją, tęsė pastoracinį darbą. Romos popiežiaus sprendimu 1929 …

Pal. vyskupo Teofiliaus Matulionio apsilankymą 1934 metais Kretingoje menančios nuotraukos DAUGIAU »

Teofilius Matulionis

Bolševikai ir ganytojo pareiga

Praėjusių metų pabaigoje popiežius Pranciškus pripažino arkivyskupo Teo­filiaus Matulionio (1873–1962) kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Šių metų birželio 25 d. Vilniuje pirmą kartą švenčiamos jo beatifikacijos iškilmės. Šis Katalikų Bažnyčiai ir visiems Lietuvos tikintiesiems labai reikšmingas įvykis paskatino iš naujo prisiminti nepaprastą Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Būdamas ištikimas tikėjimo tiesoms ir nepaliaudamai kovodamas už tikinčiųjų …

Bolševikai ir ganytojo pareiga DAUGIAU »

„Laisvas kalinys“: Teofiliaus vidinės kelionės žemėlapis

Įdėmiau susipažinus su garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu atrodo, jog arkivyskupas nepaprastai sistemingai ir tvirtai iš meilės Dievui ir jam pavestiesiems vykdė savo pašaukimo pareigas. Išties vyskupas Teofilius viename iš tardymų paklaustas, ką jis darė, kad išnyktų ginkluoto pasipriešinimo judėjimas vyskupijos ribose, atsakė: „Nieko, išskyrus tai, kad skelbiau krikščionių tikėjimo tiesas ir moralę.“ Tobulas …

„Laisvas kalinys“: Teofiliaus vidinės kelionės žemėlapis DAUGIAU »

Teofilius Matulionis ir Vilnius

Birželio 25-ąją Vilnius sulauks daugybės piligrimų, atvykstančių į istorinę ir pirmąją beatifikaciją Baltijos šalyse. Arkivyskupas Teofilius Matulionis, kadaise mėginęs įstoti į Vilniaus kunigų seminariją, bet negalėjęs dėl lotynų kalbos trūkumo atestate, tądien popiežiaus pasiuntinio kardinolo Angelo Amato lūpomis, skambant tai pačiai lotynų kalbai, bus paskelbtas Visuotinės Bažnyčios kankiniu ir palaimintuoju. Kiti mūsų tautos šventieji – …

Teofilius Matulionis ir Vilnius DAUGIAU »

Milęs Tave +Teoflius. Vyskupas Matulionis siunčia linkėjimus iš kalėjimo

Tam, kad šventieji Bažnyčios vyrai ir moterys būtų gyvi tikėjimo liudytojai, tikinčiųjų bendruomenė privalo juos gerai pažinti. Istorikai sutaria, jog apie istorines asmenybes daugiausia pasako jų pačių palikti rašytiniai liudijimai, sukurti ne apmąstant įvykius iš laiko perspektyvos, o jiems tebesirutuliojant ir nežinant, kokia bus jų atomazga. Vertingiausiais tokio pobūdžio šaltiniais laikomi dienoraščiai ir privatūs laiškai. …

Milęs Tave +Teoflius. Vyskupas Matulionis siunčia linkėjimus iš kalėjimo DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (23): „Norėta jį išbraukti iš žmonių atminimo, bet įvyko priešingai“

Baigiame pasakojimą apie svarbiausius Teofiliaus Matulionio (1873-1962) gyvenimo etapus. Kaišiadorių arkivyskupas bus paskelbtas palaimintuoju Vilniuje, birželio 25 d. „Tada sode žydėjo gėlės …“ „O dabar vienintelis noras – dar kartą pamatyti mylimą tėvynę Lietuvą, pasimatyti su jumis visais, mano širdžiai brangiais ir artimais, pasiruošti krikščioniškai atsiskirti su šiuo pasauliu, atlikti išpažintį, gauti Paskutinį Patepimą ir paguldyti kaulus gimtojoje žemėje. …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (23): „Norėta jį išbraukti iš žmonių atminimo, bet įvyko priešingai“ DAUGIAU »

Scroll to Top