Arkivyskupas, kankinys, palaimintasis

Teofilius Matulionis

advanced divider

Aktualijos

Asmenybė

„Melskimės vieni už kitus. Melskitės už mane – savo ganytoją, o aš kasdien melsiuos už jus šv. Mišiose, prašydamas Dievo jums gausių Jo malonių. Kiek kartų šv. Mišių gale mano ranka laimins šv. Mišių dalyvius, žinokite, kad kartu ji laimins visos vyskupijos visus gyventojus.“

Beatifikacija

„Bet svarbiausia parama yra jūsų malda, kuri mūsų laikais daugelio yra užmiršta. Dėl to ir tiek daug blogo pasauly, kad tiek maža maldos. Patyrimas rodo, kad kur tikintieji meldėsi už savo vadus, ten jie labai daug gero galėjo padaryti. Taigi, atsiminkite mane savo maldose.“

Leidiniai

Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį yra parašytos kelios knygos, paskelbta keliasdešimt straipsnių, valstybiniuose archyvuose aptikti jo tardymo protokolai, teismo nutartys bei sekimo medžiaga. Iš paties Teofiliaus raštų tėra išlikę ganytojiški laiškai, aplinkraščiai kunigams bei oficialūs susirašinėjimai. Privačių laiškų skaičius vis didėja, nes atsiranda žmonių, išsaugojusių juos ir pasidalijančių kopijomis. 

Piligrimams

Piligrimystė padeda suprasti, kad kiekviena kelionė – nesvarbu, kokia trumpa ar ilga ji būtų, – neišvengiamai priveda mus prie pasirinkimo kryžkelės – eiti keliu, kuris artina arba tolina nuo tikrojo galutinio kelionės tikslo – Dievo.

Tegu Dievas laimina visus, kuriems pasaulis yra viena meilės ryšiais suburta šeima.

+ Teofilius Matulionis
Scroll to Top