ADMINISTRATORIUS

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko kalėdinis sveikinimas pal. Teofiliaus bičiuliams

Brangieji, mieli Teofiliaus bičiuliai, Sveikinu visus Kristaus Gimimo šventėje ir žengiant į Naujuosius Viešpaties Metus! Ypatingą artumą jaučiu sergantiems ir artimųjų netekusiems. Gilią pagarbą ir dėkingumą reiškiu medikams ir slaugytojams. Meldžiuosi, prašydamas sveikatos ligoniams, tvirtumo ir paguodos – artimųjų liūdintiems, o mirusiems, – amžinojo džiaugsmo Dangiškojo Tėvo namuose. Malda į palaimintąjį Teofilių ir visa savo …

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko kalėdinis sveikinimas pal. Teofiliaus bičiuliams DAUGIAU »

Popiežius Bažnyčiai Lietuvoje: neužmirškite kankinių, jie – šventieji

„Mano misija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo naujai skelbti toms tautoms Evangelijos džiaugsmą ir švelnumo, gailestingumo revoliuciją“, pasakė popiežius Pranciškus 2018 metais po kelionės į tris Baltijos šalis. Antrąją vizito Lietuvoje dieną rugsėjo 23–ąją popiežius Vilniuje lankėsi buvusiame KGB kalėjime, jame meldė, kad „visagalis Dievas visuomet suteiktų Lietuvos žmonėms savo susitaikinimo ir taikos malones“. Tos …

Popiežius Bažnyčiai Lietuvoje: neužmirškite kankinių, jie – šventieji DAUGIAU »

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje konsekruotas naujas altorius

Liepos 5 d., Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas konsekravo naują Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios altorių. Laikantis pirmųjų krikščionių tradicijos į konsekruojamą altorių įdedama kankinio pirmojo laipsnio relikvija (kaulo gabalėlis), į Elektrėnų bažnyčios altoriaus mensą (viršutinė plokštė) buvo įdėta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio kūno relikvija. Tai turi gražią sąsają su Elektrėnų parapijos …

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje konsekruotas naujas altorius DAUGIAU »

Pal. Teofilius ir Eucharistija

„Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė VIEŠPATS, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave mana, idant tave pamokytų, kad žmogus yra gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš VIEŠPATIES lūpų“ (Įst 8,2-3). Šis Įstatymo knygoje užrašytas …

Pal. Teofilius ir Eucharistija DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo programa Kaišiadorių katedroje

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas Lietuvoje kasmet švenčiamas birželio 14 d. Šiais metais birželio 14 d. Liturgijoje švenčiama Dievo Kūno ir Kraujo iškilmė. Palaimintasis Teofilius Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su palaimintojo palaikais, šiais metais birželio 14 d. bus minimas Mišių homilijoje, Visuotinėje maldoje, pridėtinėse pamaldose ir meldžiama Jo užtarimo. BIRŽELIO 13 D. (ŠEŠTADIENIS) …

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo programa Kaišiadorių katedroje DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kunigui Zigmui Neciunskui-Elytei, žinomam partizanų ryšininkui, Sibiro misionieriui, artimam Adolfo Ramanausko Vanago bendradarbiui suteikusiam jam ir Santuokos sakramentą Nedzingės bažnyčioje. Laiškas parašytas 1955 metais rugsėjo 18 dieną, tuo metu vyskupas Teofilius kalėjo Potmos invalidų namuose, o kunigas Zigmas Neciunskas už pagalbą partizanams taip pat buvo įkalintas Rusijos lageriuose. Garbė Jėzui …

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei DAUGIAU »

Dzień skupienia w Gdańskie Seminarium Duchownem

W dniach 8-9 maja nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia. Poprowadzili go nasi ojcowie duchowni: ks. Wojciech Langowski i ks. Jan Uchwat. Tematem przewodnim było przybliżenie klerykom postaci bł. Teofila Matulionisa. Bł. Teofil urodził się 4 lipca 1873 roku na Litwie. Będąc młodym kapłanem pełnił posługę duszpasterską na Łotwie. W 1928 roku otrzymał tajną nominację biskupią. Niedługo …

Dzień skupienia w Gdańskie Seminarium Duchownem DAUGIAU »

Susikaupimo diena Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje

Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje gegužės 8-9 dienomis vyko susikaupimo diena parengta pagal palaimintojo Teofiliaus gyvenimo pavyzdį, ją vedė seminarijos dvasios tėvai kunigai Wojciech Langowski ir Jan Uchwat. Seminarijos koplyčioje buvo išstatyta pagerbimui palaimintojo kankinio relikvija, vyko gegužinės pamaldos, Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Dvasios tėvai akcentavo palaimintojo vyskupo Teofiliaus ištikimybę ir atsidavimą jam pavestiems žmonėms. Ši tema …

Susikaupimo diena Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupijos kunigo Albino Šilkinio (1922-2006) pamąstymai apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę

Lietuvą ir daugelį tautų stebinanti asmenybė arkivyskupas Teofilius Matulionis užaugo ir sustiprėjo trijų valstybių gyventojų draugystėje: lietuvių, latvių ir rusų. Tarp jų ir dirbo. Tarp visų herojinių savybių pirmauja kankinystė. Tiesa, kankinystę teko išgyventi su kaupu visiems lietuviams visų okupacijų metu, o ypač tarp 1940-1990 m. Milijonai įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių fizinėmis ir dvasinėmis …

Kaišiadorių vyskupijos kunigo Albino Šilkinio (1922-2006) pamąstymai apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę DAUGIAU »

Scroll to Top