Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijoje gegužės 8-9 dienomis vyko susikaupimo diena parengta pagal palaimintojo Teofiliaus gyvenimo pavyzdį, ją vedė seminarijos dvasios tėvai kunigai Wojciech Langowski ir Jan Uchwat. Seminarijos koplyčioje buvo išstatyta pagerbimui palaimintojo kankinio relikvija, vyko gegužinės pamaldos, Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Dvasios tėvai akcentavo palaimintojo vyskupo Teofiliaus ištikimybę ir atsidavimą jam pavestiems žmonėms. Ši tema gražiai praturtino maldų už pašaukimus savaitę, kuri tuo metu buvo minima Lenkijoje.

Gdansko kunigų seminarijos bendruomenė meldžia jog palaimintasis Teofilius užtartų jų bendruomenę ir išmelstų pas Dievą naujų pašaukimų į kunigiškąją tarnystę.

Gdansko (Lenkija) kunigų seminarijos nuotr.

Scroll to Top