Belskime Dangų drauge…

Jau turime palaimintuoju mūsų brangų ganytoją Teofilių, tačiau nesustokime meldę gerąjį Dievą jam šventojo garbės. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia kuo daugiau žmonių jungtis

Daugiau »

Pal. Teofilius ir Eucharistija

„Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė VIEŠPATS, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje,

Daugiau »
Scroll to Top