ADMINISTRATORIUS

Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas

Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju Birželio 12 d., sekmadienį, palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo išvakarėse, Kaišiadorių katedroje vyko Sinodinio kelio ir Šeimos metų vyskupijoje užbaigos šventė. 12 val. šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupijos generalvikaras kun. …

Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas DAUGIAU »

Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ (2022-06-14)

Dievo Žodžio skaitiniai: Žyd 10,32-36; Mt 10,28-33 Šiandien skaitinys iš laiško Žydams ragina mus atgaivinti atmintį: „Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą… Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį“, prisiminkite tas dienas… Ir mes, brangieji, šiandien turime daug ką prisiminti. …

Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ (2022-06-14) DAUGIAU »

KONCERTAS „PADĖKA PALAIMINTAJAM TEOFILIUI“

Data: 2022-06-14 Laikas: 19:00 Vieta: Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra Musica humana sakralios muzikos koncertas Katedroje. Meno vadovas ir dirigentas R. Beinaris.

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje 2022 m. birželio 12 ir 14 d.

Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju. PAMALDŲ TVARKA KATEDROJE Birželio 12 d. – sekmadienis: Meldžiame Palaimintojo Teofiliaus užtarimo mūsų šeimoms ir Tėvynei. 8 ir 10 val. – Šv. Mišios. Švč. Trejybės iškilmės liturgija.   10 val. – Katechezė (Sielovados centras, Birutės g. 9): Šeima …

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje 2022 m. birželio 12 ir 14 d. DAUGIAU »

Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis

2021 m. lapkričio 25 d. Kaišiadorių kultūros centre buvo pristatytas naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“ (I dalis). Leidėjas – Kaišiadorių vyskupijos kurija, sudarytojai – kun. Gediminas Tamošiūnas ir Artūras Zeleniakas. Leidinio apimtis – 527 psl., publikuojama daugiau nei 400 nuotraukų ir dokumentų, sukauptų kurijos archyve, paminėti apie 600 asmenų. Istorinė …

Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis DAUGIAU »

Apaštalinio nuncijaus – arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą

Dievo Žodžio skaitiniai: Ez 17:22-24; 2 Kor 5:6-10; Mk 4:26-34   Brangūs Broliai ir Seserys Kristuje, Džiaugiuosi šiandien būdamas su jumis šiame liturgijos šventime Teofiliaus Matulionio – Arkivyskupo ir Kankinio – garbei šioje Katedroje, kur yra palaidoti jo žemiškieji palaikai, kur jis yra ypatingai garbinamas. Širdingai dėkoju Jo Ekscelencijai Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už jo …

Apaštalinio nuncijaus – arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą DAUGIAU »

Kun. Marius Talutis. Palaimintasis Teofilius ir kardinolas Vincentas.

Birželio 14 d. Bažnyčiai Lietuvoje minint palaimintąjį Teofilių Matulionį, žvelgdamas per tėvystės prizmę, norėčiau prisiminti vienų iškiliausių praeito šimtmečio Lietuvos dvasininkų – vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus vidinius dvasinius ryšius. Drąsiai galime teigti, jog kardinolas Vincentas buvo palaimintojo kankinio Teofiliaus „pailgintos rankos“, apkabinančios ir laiminančios laisvos Lietuvos ateitį, kurios, deja, Teofiliui …

Kun. Marius Talutis. Palaimintasis Teofilius ir kardinolas Vincentas. DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – 2021 m. birželio 13–14 d.

Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys, Liturgijoje kasmet minimas birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais, 2021 m. palaimintasis Teofilius Liturgijoje bus švenčiamas birželio 13 ir 14 dienomis. PAMALDŲ TVARKA Birželio 13 d. – sekmadienis: Meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių. …

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – 2021 m. birželio 13–14 d. DAUGIAU »

Belskime Dangų drauge…

Jau turime palaimintuoju mūsų brangų ganytoją Teofilių, tačiau nesustokime meldę gerąjį Dievą jam šventojo garbės. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia kuo daugiau žmonių jungtis į bendrą maldą Marijos radijo bangų pagalba. Ši malda bus transliuojama kiekvieno mėn. 14 d. 14 val. iš bažnyčių, kurios turi palaimintojo Teofiliaus relikviją. Laukdami tos dienos malda ir viltimi …

Belskime Dangų drauge… DAUGIAU »

Scroll to Top