ADMINISTRATORIUS

Kazanie ks. biskupa Romualda Kamińskiego w Koszedarach

Diecezja Koszedarska, 12 listopada 2022 r.    Do wszystkich przez Boga umiłowanych, … , łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (por. Rz 1, 1-7). * * * Najmilsi. Dzisiaj dane nam jest spotkać się na modlitwie w czcigodnej świątyni katedralnej w Koszedarach. Przynajmniej dwa razy do roku dwa zespoły: litewski …

Kazanie ks. biskupa Romualda Kamińskiego w Koszedarach DAUGIAU »

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos piligrimystė pas kunigų brolį ir tėvą – pal. Teofilių

Rugsėjo 27 dieną, prasidėjus naujiems akademiniams mokslo ir formacijos metams, visa Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė, atsiliepdama į J. E. Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kvietimą, jau tradiciškai, kaip piligrimai, atvyko prie pal. vyskupo ir kankinio Teofiliaus sarkofago šlovinti Dievo. Seminaristai drauge su tikinčiaisiais, susirinkusiais į pal. Teofiliaus koplyčią, meldėsi adoracijoje, kurią tiesiogiai transliavo Marijos …

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos piligrimystė pas kunigų brolį ir tėvą – pal. Teofilių DAUGIAU »

Kauno kartų namuose susitikimas su Palaimintuoju Teofiliumi

Kaune, Vilijampolėje, labai vaizdingoje vietoje šalia Neries, medžių apsuptyje įsikūrę Kauno kartų namai. Tai namai trims kartoms – senoliams, jaunoms sunkumus patiriančioms mamytėms ir mažoms jų atžalėlėms. Šiame, neseniai statytame ir jaukumu alsuojančiame triaukštyje verda itin intensyvus gyvenimas – čia dirba rūpestingi slaugos ir socialinės srities specialistai. Tose pačiose patalpose veikia Pagyvenusių žmonių dienos centras. …

Kauno kartų namuose susitikimas su Palaimintuoju Teofiliumi DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus relikvijos pagerbtos Kolumbo riterių Suvažiavime

Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Organizacijai priklauso beveik 2 mln. narių. Kolumbo riteriai veikia Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Pietų Korėjoje, Filipinuose, kai kuriose Europos šalyse, nuo 2013 m. – ir Lietuvoje. Kolumbo riteriai ir jų šeimos nariais 2022 metų rugpjūčio 2-4 dienomis rinkosi į 140-tąjį Pasaulinį Suvažiavimą …

Palaimintojo Teofiliaus relikvijos pagerbtos Kolumbo riterių Suvažiavime DAUGIAU »

Los Andželo lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje pašventinta Palaimintojo Teofiliaus garbei skirtą keramikinę mozaiką

Šių metų birželio 26 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, lankydamasi JAV, pašventino atnaujintos Los Andželo lietuvių Šv. Kazimiero parpijos bažnyčios altorių ir Palaimintojo Teofiliaus garbei skirtą keramikinę mozaiką, pagamintą Meksikoje. Arkivyskupas G. Grušas augo Los Andžele, mokėsi lietuviškoje šeštadieninėje mokykloje, lietuvių parapijos bažnyčioje tarnavo Mišiose, giedojo chore. Šv. Kazimiero parapijos informacija

Palamintojo Teofiliaus mirties sukakties minėjimas Kaišiadorių katedroje

Rugpjūčio 20 dieną, šeštadienio vakarą, Kaišiadorių katedroje įvyko palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio mirties 60 metų sukakties paminėjimas. Ta proga buvo aukojamos šv. Mišios dėkojant Dievui už palaimintojo gyvenimą ir meldžiant paskelbimo šventuoju malonės sulaukiant reikalingų stebuklų. Šv. Mišių aukos šventimui vadovavo Kaišiadorių dekanato dekanas, Kaišiadorių parapijos klebonas, monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, kartu meldėsi kunigai …

Palamintojo Teofiliaus mirties sukakties minėjimas Kaišiadorių katedroje DAUGIAU »

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ homilija, minit Palaimintojo Teofiliaus mirties 60-mečio sukaktį

Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, mirties 60-mečio sukaktį. Kaišiadorių vyskupas – arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. namų arešte Šeduvoje (Radviliškio r.), sovietų valdžios nušalintas nuo pareigų ir ištremtas už vyskupijos ribų. Šia proga rugpjūčio 20 d., švenčiant Pivašiūnų šventovėje Žolinės atlaidų aštuondienį, buvo melsta ir …

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ homilija, minit Palaimintojo Teofiliaus mirties 60-mečio sukaktį DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus relikvija perduota Pivašiūnų šventovei (2022-08-15)

Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. Mergelė Marija – Nuliūdusiųjų paguoda, vyksta Žolinės atlaidai. Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini ir Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, mirties 60-mečio sukaktį. Šia proga, Kaišiadorių vyskupo sprendimu, rugpjūčio 15 d. – per Žolinę …

Palaimintojo Teofiliaus relikvija perduota Pivašiūnų šventovei (2022-08-15) DAUGIAU »

Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas

Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju Birželio 12 d., sekmadienį, palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo išvakarėse, Kaišiadorių katedroje vyko Sinodinio kelio ir Šeimos metų vyskupijoje užbaigos šventė. 12 val. šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupijos generalvikaras kun. …

Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas DAUGIAU »

Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ (2022-06-14)

Dievo Žodžio skaitiniai: Žyd 10,32-36; Mt 10,28-33 Šiandien skaitinys iš laiško Žydams ragina mus atgaivinti atmintį: „Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą… Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį“, prisiminkite tas dienas… Ir mes, brangieji, šiandien turime daug ką prisiminti. …

Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ (2022-06-14) DAUGIAU »

Scroll to Top