Liepos 5 d., Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas konsekravo naują Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios altorių. Laikantis pirmųjų krikščionių tradicijos į konsekruojamą altorių įdedama kankinio pirmojo laipsnio relikvija (kaulo gabalėlis), į Elektrėnų bažnyčios altoriaus mensą (viršutinė plokštė) buvo įdėta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio kūno relikvija.

Tai turi gražią sąsają su Elektrėnų parapijos istorija. 1945 m. tuometinis Žiežmarių parapijos vikaras kunigas Česlovas Krivaitis, kilęs iš Žebertonių kaimo, dabartinės Elektrėnų parapijos, pasiūlė Kaišiadorių vyskupui Teofiliui Matulioniui įsteigti naują Sabališkių parapiją ir jos reikmėms pritaikyti grafų Platerių mauzoliejinę koplyčią Sabališkių kapinėse. Tuo metu Elektrėnų miesto dar nebuvo, tačiau tose apylinkėse gyvenantiems žmonėms buvo nepatogu pasiekti Vievio ar Kietaviškių bažnyčias. Vyskupas Teofilius maloniai sutiko, netgi buvo atsiklausęs kaimyninių parapijų kunigų nuomomės. Tačiau karo sunkenybės, žmonių trėmimai, pokario sunkumai neleido tęsti šio sumanymo. 1946 m. pats vyskupas Teofilius buvo suimtas ir įkalintas. Sąjūdžio laiku, 1989 m. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis įkūrė parapiją Elektrėnuose, pratęsdamas mons. Česlovo Krivaičio ir vyskupo Teofiliaus Matulionio sumanymą.

Elektėnų bažnyčioje yra pal. Teofiliaus relikvija altoriuje, pal. Teofiliaus paveikslas tapytas dailininko Andriaus Zakarausko ir didysis varpas pakrikštytas Teofiliaus Matulionio vardu. Iš šios parapijos kilęs pal. Teofiliaus beatifikacijos bylos postulatorius kun. dr. Mindaugas Sabonis, parapijoje veikia Teofiliaus maldos būrelis.

Kun. Mariaus Talučio nuotr.

Scroll to Top