Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas Lietuvoje kasmet švenčiamas birželio 14 d. Šiais metais birželio 14 d.

Liturgijoje švenčiama Dievo Kūno ir Kraujo iškilmė.

Palaimintasis Teofilius Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su palaimintojo palaikais, šiais metais birželio 14 d. bus minimas Mišių homilijoje, Visuotinėje maldoje, pridėtinėse pamaldose ir meldžiama Jo užtarimo.

BIRŽELIO 13 D. (ŠEŠTADIENIS)

Meldžiame Švč. M. Marijos Nugalėtojos ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio apsaugos ir užtarimo mūsų kraštui ir pasauliui, kovojant su COVID-19 pandemija.

10 val. – Šv. Mišios. Celebruoja Kaišiadorių parapijos vikaras kun. Mindaugas Grenda.
12 val. – Šv. Mišios. Cebruoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
13-14 val.- Švč. Sakramento adoracija.
14 val. – Rožinio malda.
15 val. – Gailestingumo Vainikėlis.
15.30 val. – Švč. Sakramento adoracija.
18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja Kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas.

 

BIRŽELIO 14 D. (SEKMADIENIS)

Meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius Matulionis būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

10 val. – Šv. Mišios. Celebruoja Kaišiadorių parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius.
12 val. – Šv. Mišios. Celebruoja kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ ir vysk. Jonas Ivanauskas (Marijos radijo transliacija).
13-14 val. – Švč. Sakramento adoracija.
14 val. – Rožinio malda (Marijos radijo transliacija).
15 val. – Gailestingumo Vainikėlis (Marijos radijo transliacija).
15.30 val. – Švč. Sakramento adoracija.
18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja pal. Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis (Marijos radijo transliacija).

Pal. Teofiliau, melski už mus!

Scroll to Top