Sausio 5 d. Pirmąjį naujųjų 2020 metų Sekmadienio vakarą, pamaldose prie pal. Teofiliaus Matulionio sarkofago dalyvavo daug garbingų svečių, kurie atvyko drauge pasimelsti, pabendrauti su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas. Šv. Mišių aukoje meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Pamokslą sakė tėvas Zdzisław Józef Kijas, reikšmingai prisidėjęs prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos, atlikęs ypatingai svarbias bylos realatoriaus pareigas. Taip pat dalyvavo Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologinio centro atstovai drauge su jo įkūrėju tėvu Benediktu Jurčiu. Drauge meldėsi svečiai kunigai – Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius kun. Vitalijus Kodis bei Kaišiadorių vyskupijos generalvikas kun. Rolandas Bičkauskas. Šv. Mišių pabaigoje buvo palaiminta pal. Teofiliaus ikona rašyta dailininko Boriso Jokubauskio bei perduota relikvija onkologijos centrui. Šv. Mišiose giedojo Kaišiadorių parapijos liaudiškų giesmių giedotojai. Pasibaigus pamaldoms įvyko tėvo Zdzisław Józef Kijas knygos „Radau perlą“ pristatymas. Nusidriekė ilga eilė norinčių įsigyti knygos autoriaus autografą ir tiesiog pabendrauti su juo. Padėkos žodį tarė ir dovanas svečiui įteikė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei Kaišiadorių parapijos atstovai.

„Marijos radijo“ įrašas

Daliaus Šatrausko nuotr.

 

Scroll to Top