Gruodžio 8 d. mūsų bažnyčioje vyko kasmetinės advento rekolekcijos. Šiais metais joms vadovavo ir Šv. Mišias aukojo palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis.

Antroji advento savaitė pradėta gruodžio 7-osios vakarą, kuomet iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios perimta ir į mūsų parapiją atvežta palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Procesijos būdu įneštas relikvijorius buvo pastatytas bažnyčios priekyje, pristatytas parapijiečiams. Prie jo sukalbėtas rožinis – džiaugsmo slėpiniai, bei palaimintojo Teofiliaus Matulionio litanija. Tuomet uždegus antrąją advento vainiko žvakę pradėtos švęsti vakaro Šv. Mišios. Jas vedė svečias kunigas M. Talutis. Po Šventųjų Mišių žmonės galėjo pasimelsti ir prisiliesti prie palaimintojo vyskupo relikvijoriaus.

Gruodžio 8-oji tapo pagrindine parapijos Advento rekolekcijų diena. Sekmadienio švęsti susirinkę parapijiečiai išgyveno didelę Dievo malonę, nes jų tarpe buvo ir kankinys, palaimintasis vyskupas Teofilius Matulionis.

Apie kankinystę, palaimintojo gyvenimą ir darbus, tikėjimą ir viltį savo homilijose dalinosi rekolekcijų svečias kun. Marius Talutis. Jis kvietė nebijoti prisilieti prie relikvijoriaus, nelaikyti jo eksponatu, bet su karštu tikėjimu prieiti ir melstis palaimintojo užtarimo. Kunigas M. Talutis skyrė savo žodį kiekvienam: tiek suaugusiam, tiek senam, net mažiesiems šv. Mišių dalyviams. Pasibaigus kiekvienoms Šv. Mišioms parapijiečiai sustodavo į eiles, kad galėtų pasimelsti ar nors prisilieti prie palaimintojo Teofiliaus.

Visi kurie Advento rekolekcijų metu nesuspėjo skirti laiko maldai prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų, tai gali padaryti dabar.

Gruodžio 8-13 dienomis nuo 7 val ryto iki 19 val vakaro mūsų bažnyčia bus atvira visiems norintiems susikaupti ir prasmingai praleisti savo laiką maldoje. Taip pat visą šią, antrąją advento savaitę, 15 val. bus išstatomas Švenčiausiasis Sakramentas ir kalbamas gailestingumo vainikėlis. Iki vakarinių mišių laikas skiriamas adoracijai.

Advento rekolekcijų nuotraukų galerija

Scroll to Top