Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Organizacijai priklauso beveik 2 mln. narių. Kolumbo riteriai veikia Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Pietų Korėjoje, Filipinuose, kai kuriose Europos šalyse, nuo 2013 m. – ir Lietuvoje.

Kolumbo riteriai ir jų šeimos nariais 2022 metų rugpjūčio 2-4 dienomis rinkosi į 140-tąjį Pasaulinį Suvažiavimą Našvilio (Nashville) mieste, Tenesio (Tennessee) valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Gausioje šventėje dalyvavo daug garbingų svečių: kardinolai, vyskupai, kunigai, diakonai, pašvęstojo gyvenimo atstovai, valdžios atstovai ir kiti garbingi svečiai iš viso pasaulio. Lietuvos katalikams atstovavo vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Linas Grušas. Suvažiavimo programoje buvo įdomių paskaitų, pokalbių bei daug maldos. Viena iš jų – Rugpjūčio 4 dieną, šventės kulminacijoje įvykusi procesija su žinomų šventųjų paveikslais ir relikvijomis. Buvo nešamos Kolumbo riterių įkūrėjo palaimintojo kunigo Michaelo McGivney, šventųjų Meksikos kankinių, šv. kunigo Jonia Vianėjaus, šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės iš Kalkutos, šv. Kotrynos Kateri Tekakwitha ir kitų garsių Bažnyčios šventųjų relikvijos. Tarp šių žinomų Amerikoje ir visame pasaulyje šventųjų buvo nešamas ir palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio kanoninis paveikslas, arkivyskupas Gintaras Linas Grušas šioje procesijoje nešė palaimintojo kūno relikviją, o giedant Šventųjų litaniją buvo paminėtas ir pal. Teofiliaus kreipinys. Tai mums parodo kaip labai žinomas ir mylimas yra palaimintasis Teofilius visame pasaulyje ir jo kankinystės liudijimas bei užtarimas reikalingi ne tik Lietuvos, bet ir visos Bažnyčios tikinčiųjų sustiprinimui tikėjime. Kaip gražiai palaimintasis garsina Lietuvą ir jos žmonių patirtus kentėjimus dėl Kristaus. Šis nuostabus mūsų palaimintojo pagerbimas tepadrąsina mus dar karščiau melstis prašant paskelbimo šventuoju malonės.

Parengta pagal Kolumbo riterių informaciją.

Scroll to Top