Šių metų birželio 26 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, lankydamasi JAV, pašventino atnaujintos Los Andželo lietuvių Šv. Kazimiero parpijos bažnyčios altorių ir Palaimintojo Teofiliaus garbei skirtą keramikinę mozaiką, pagamintą Meksikoje.

Arkivyskupas G. Grušas augo Los Andžele, mokėsi lietuviškoje šeštadieninėje mokykloje, lietuvių parapijos bažnyčioje tarnavo Mišiose, giedojo chore.

Šv. Kazimiero parapijos informacija

Scroll to Top