Renginiai

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – 2021 m. birželio 13–14 d.

Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys, Liturgijoje kasmet minimas birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais, 2021 m. palaimintasis Teofilius Liturgijoje bus švenčiamas birželio 13 ir 14 dienomis. PAMALDŲ TVARKA Birželio 13 d. – sekmadienis: Meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių. …

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – 2021 m. birželio 13–14 d. DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo programa Kaišiadorių katedroje

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas Lietuvoje kasmet švenčiamas birželio 14 d. Šiais metais birželio 14 d. Liturgijoje švenčiama Dievo Kūno ir Kraujo iškilmė. Palaimintasis Teofilius Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su palaimintojo palaikais, šiais metais birželio 14 d. bus minimas Mišių homilijoje, Visuotinėje maldoje, pridėtinėse pamaldose ir meldžiama Jo užtarimo. BIRŽELIO 13 D. (ŠEŠTADIENIS) …

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo programa Kaišiadorių katedroje DAUGIAU »

Šv. Mišios Kaišiadorių vyskupijos Globėjo šventėje

Ketvirtadienį (kovo 19 d.), švenčiant Kaišiadorių vyskupijos globėjo Šv. Juozapo šventę liturgijoje, 19 val. Marijos radijas transliuos Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko celebruojamas šv. Mišias už vyskupiją iš pal. Teofiliaus koplyčios. Šventasis Juozapai, Kaišiadorių vyskupijos Globėjau – melski už mus!  Pusę valandos prieš Mišias – Rožinio maldos transliacija, po Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame kartu melstis …

Šv. Mišios Kaišiadorių vyskupijos Globėjo šventėje DAUGIAU »

Sausio 3-6 d. Lietuvoje lankysis kun. Zdzisław Kijas OFMconv, Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius

Sausio 5 d. (sekmadienį) 18 val. Kaišiadorių katedroje – pal. Teofiliaus koplyčioje šv. Mišias celebruos ir homiliją sakys kunigas Zdzisław Kijas (OFMconv) – buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius – darbo (baigiamosios fazės) vadovas. Šis kunigas dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų iš Vidurio ir Rytų Europos bylas. Jis yra …

Sausio 3-6 d. Lietuvoje lankysis kun. Zdzisław Kijas OFMconv, Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius DAUGIAU »

Advento rekolekcijos su palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio relikvijomis

Gruodžio 8 d. mūsų bažnyčioje vyko kasmetinės advento rekolekcijos. Šiais metais joms vadovavo ir Šv. Mišias aukojo palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis. Antroji advento savaitė pradėta gruodžio 7-osios vakarą, kuomet iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios perimta ir į mūsų parapiją atvežta palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Procesijos būdu …

Advento rekolekcijos su palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio relikvijomis DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos padėkos šventė Kaišiadorių katedroje

Jau eilę metų visų vyskupijos parapijų, kuriose yra atsikūrusi Gyvojo Rožinio draugija, jos nariai  spalio ar lapkričio mėn. renkasi į Kaišiadorių katedrą dėkoti Viešpačiui už per metus patirtas malones ir prašyti globos ateičiai. Šių metų šventės tema buvo “Iš kalėjimų ir lagerių į altoriaus garbę“. Suprantama, kad savo maldas skyrėme palaimintajam Teofiliui, Viešpačiui dėkojome už …

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos padėkos šventė Kaišiadorių katedroje DAUGIAU »

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga apie palaimintąjį Teofilių anglų kalba: „Hello – My name is Teofilius“

Rengiantis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, vyskupas Algirdas Jurevičius patraukliu stiliumi parašė knygą „Susipažinkime – esu Teofilius’. Knyga sulaukė plataus skaitytojų dėmesio Lietuvoje. Tai tarytum pats Teofilius užkalbina ir pakviečia keliauti drauge per jo gyvenimo patirtis. Netrukus ši knyga buvo išversta į lenkų kalbą ir išleista Lietuvoje: „Chciałbym się przedstawić – jestem Teofil.“ Ją vertė Irena …

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga apie palaimintąjį Teofilių anglų kalba: „Hello – My name is Teofilius“ DAUGIAU »

Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje bus gerbiama pal. Teofiliaus Matulionio relikvija

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia kviečia rugsėjo 14 d. (šeštadienį) Vilniaus Kalvarijose švęsti Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę, kurios metu į bažnyčią gerbimui bus įnešta palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija. 8.30 val. drauge su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu bus einamas Kryžiaus kelias, dėkojant Dievui už prieš tris šimtus penkiasdešimt metų įsteigtą Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią. Kryžiaus …

Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje bus gerbiama pal. Teofiliaus Matulionio relikvija DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dėkoti Dievui ir drauge švęsti Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju padėkos Liturgiją

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS KUNIGAMS IR VISIEMS TIKINTIESIEMS Kvietimas dėkoti Dievui ir drauge švęsti Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju padėkos Liturgiją Mieli broliai kunigai, brangūs broliai ir seserys, Su džiaugsmu sutikome žinią, kai 2018 m. lapkričio mėnesį Popiežius Pranciškus pripažino mūsų tautiečio Garbingojo Dievo tarno Mykolo Giedraičio šventumo garsą nuo neatmenamų laikų ir paskelbė Palaimintuoju. Tai džiugi žinia …

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dėkoti Dievui ir drauge švęsti Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju padėkos Liturgiją DAUGIAU »

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų įteikimas JAV lietuvių parapijoms

Gavėnios pradžioje JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybė pakvietė Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską vadovauti Gavėnios susikaupimui ir išreiškė norą turėti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, relikvijas kai kuriose lietuvių parapijose. Pirmiausia vyskupas aplankė Detroito Dievo Apvaizdos parapiją, kurios klebonu yra Kunigų vienybės pirmininkas kunigas Gintaras Jonikas. Sekmadienį, kovo 17 dieną, Šv. Mišių metu buvo iškilmingai …

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų įteikimas JAV lietuvių parapijoms DAUGIAU »

Scroll to Top