Jau turime palaimintuoju mūsų brangų ganytoją Teofilių, tačiau nesustokime meldę gerąjį Dievą jam šventojo garbės.

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia kuo daugiau žmonių jungtis į bendrą maldą Marijos radijo bangų pagalba.

Ši malda bus transliuojama kiekvieno mėn. 14 d. 14 val. iš bažnyčių, kurios turi palaimintojo Teofiliaus relikviją.

Laukdami tos dienos malda ir viltimi dėkokime Dievui už jau gautą dovaną.

www.marijosradijas.lt

Scroll to Top