Galerija

Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas

Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju Birželio 12 d., sekmadienį, palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo išvakarėse, Kaišiadorių katedroje vyko Sinodinio kelio ir Šeimos metų vyskupijoje užbaigos šventė. 12 val. šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupijos generalvikaras kun. …

Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas DAUGIAU »

Kaišiadorių katedroje lankėsi svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv.

Rugpjūčio 6 d., (sekmadienį) Kaišiadorių katedroje buvo švenčiami bažnyčios titulo – Kristaus Atsimainymo iškilmė ir parapijos atlaidai. Rytines šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus koplyčioje celebravo J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, J.E. vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Algirdas Jurevičius ir garbingas svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv. …

Kaišiadorių katedroje lankėsi svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv. DAUGIAU »

Scroll to Top