Malda už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis kartu su vyskupijos kunigais.

Daliaus Šatrausko nuotr.
Scroll to Top