Šv. Mišiose meldėmės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus. Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną.


Daliaus Šatrausko nuotr.
Scroll to Top