Šv. Mišiose melstasi Dievo gailestingumo ir Išganymui reikalingų malonių.
Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė.

Daliaus Šatrausko nuotr.
Scroll to Top