Rugpjūčio 6 d., (sekmadienį) Kaišiadorių katedroje buvo švenčiami bažnyčios titulo – Kristaus Atsimainymo iškilmė ir parapijos atlaidai. Rytines šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus koplyčioje celebravo J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, J.E. vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Algirdas Jurevičius ir garbingas svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv.


Daliaus Šatrausko nuotr.
Scroll to Top