ADMINISTRATORIUS

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XVI): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu

Irena Petraitienė Atlaikius kurijos, vyskupo rūmų, puolimą Į juodą dangų kylant gaisrų pašvaistėms, griaudėjant patrankoms ir griuvėsiais virstant aplinkiniams miesteliams, Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis nutarė Švč. Sakramentą iš katedros atnešti į kuriją. Buvo saugojamas rūmų požemyje, kur naktimis budėdavo seselė vienuolė. Kunigai, kaip buvo susitarta, iš miesto kuriam laikui išsiskirstė. Kartu su vyskupu ketinęs pasilikti generalvikaras …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XVI): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu …

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje DAUGIAU »

15 Easters in Prison

Archbishop to be Beatified. He spent… 15 Easters in Prison And bore witness under the most brutal conditions Easter morning calls to mind early morning processions, the peal of bells, and exalted hymns. Joy emanates as the Good News of the Risen Christ and the apostles’ encounters with Him is proclaimed. Easter is joyous, but …

15 Easters in Prison DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XV): Karo metų sielovados sėklos

Irena Petraitienė „Jam pirmiausia rūpi Dievo balsas“ „…Siunčiu Jums Viešpaties Gailestingumo paveikslėlį – šaukitės į Dievo Gailestingumą, kuris Jus apsaugos“, – apie Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje pradėjusį sklisti pamaldumą žinią nešė kun. Vincentui Dainiui rašytas laiškas. Vyskupas Teofilius, įsigilinęs į kan. Juozapo Matulaičio-Labuko mokslo draugo Vilniaus kunigų seminarijoje kun. Mykolo Sapočkos (palaimintasis), pagal ses. …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XV): Karo metų sielovados sėklos DAUGIAU »

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

Vilnius, 2017 m. balandžio 13 d. VELYKINIS GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10). „Jeigu esate su Kristumi prikelti, …

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas DAUGIAU »

Artėja arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmė

Birželio 25 d. Vilniuje Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai bei kunigai. Katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, …

Artėja arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmė DAUGIAU »

Lithuanian Archbishop Teofilius Matulionis to be Beatified

A Victim of Communist Persecution Visited the United States in the 1930’s Pope Francis authorized the Congregation for the Causes of Saints to promulgate a decree re- cognizing the martyrdom of the Servant of God Teofilius Matulionis. Archbishop Matulionis will be beatified in Kaišiadorys, Lithuania, in 2017. Archbishop Matulionis (1873-1962) suffered repeated imprisonment by Soviet …

Lithuanian Archbishop Teofilius Matulionis to be Beatified DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIV): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Irena Petraitienė „Paskyrimas man buvo visiškai nelauktas“ „..Ir mums, kaip apaštalams, pamačiusiems Išganytoją visame grožyje bei ištarusiems: „Gera mums čia būti“, debesis viską paslėpė nuo jų akių, – taip ir mums pranešta žinia, jog vyskupas T. Matulionis paskirtas Kaišiadorių ordinaru, lyg tamsus debesis apsiautė ramų mūsų gyvenimą. Sunku buvo susigyventi su ta mintimi, kad netrukus Jo …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIV): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIII): Artėjant Lietuvos okupacijoms

Irena Petraitienė „…Norėjosi vien tik žiūrėti į garbingą asmenį“ Kelias iki Antalieptės, kur Šventosios upės slėnyje yra Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir buvęs basųjų karmelitų vienuolynas, būdavo nusėtas vyskupo Teofiliaus mintimis, maldomis ir atsimininais. 1933 m. kartu iš Rusijos grįžusių kunigų lydimas pirmiausia apsilankė gimtojoje Alantos parapijoje. Naujoje, 1921 m. žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus konsekruotoje …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIII): Artėjant Lietuvos okupacijoms DAUGIAU »

T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai

Saulena Žiugždaitė „Šis palaiminimas yra lemtingas mūsų valstybei ir tautai, – sako menininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas, turėdamas omenyje artėjantį valstybės atkūrimo šimtmetį. „Savo pasirinkimu vyskupas Teofilius Matulionis apsprendė ir šiandieną: be jo įžvalgos gal nebūtume vėliau turėję tokio pasipriešinimo ir Sąjūdžio, kokius turėjome“, – teigia beatifikacijos bylos notaras kun. Algirdas Jurevičius. O istorikas, LR …

T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai DAUGIAU »

Scroll to Top