Birželio 25 d. Vilniuje Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai bei kunigai. Katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi nuo 10 val. Bus įrengti ekranai, kad stovintys toliau galėtų geriau matyti iškilmę. Programa prasidės nuo 12 val. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, remiantis Vilniaus arkivyskupo dekretu, birželio 25 d. rytinės šv. Mišios prasidės ne vėliau kaip 9 val., o vakare – ne anksčiau kaip 17 val. Norintys kartu su kitais piligrimais vykti į istorines beatifikacijos iškilmes kviečiami registruotis pas savo parapijos kleboną. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę budėti prie būsimo palaimintojo relikvijų. Birželio 26 d. sarkofagas su arkivyskupo Teofiliaus relikvijomis bus išvežtas į Kaišiadorių katedrą ir įkeltas į altorių tam skirtoje koplyčioje.

Ruošiantis beatifikacijos iškilmėms visuotinėje Mišių maldoje žmonės raginami melstis už pasirengimo darbus, dėkoti už garbingąjį arkivyskupą Teofilių, prašyti, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie šio asmens ištikimybę, drąsą, kuklumą ir ištvermę, jo užtarimu išmelstų reikalingos pagalbos savo šeimai, mūsų tėvynei ir visam pasauliui. Parapijose jau dabar dalinami lankstinukai, paveikslėliai, rodomas filmas, rengiama būsimam palaimintajam skirta diena, rengiama tekstų ir nuotraukų paroda.

Vilnensis.lt
Scroll to Top