ADMINISTRATORIUS

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kunigui Zigmui Neciunskui-Elytei, žinomam partizanų ryšininkui, Sibiro misionieriui, artimam Adolfo Ramanausko Vanago bendradarbiui suteikusiam jam ir Santuokos sakramentą Nedzingės bažnyčioje. Laiškas parašytas 1955 metais rugsėjo 18 dieną, tuo metu vyskupas Teofilius kalėjo Potmos invalidų namuose, o kunigas Zigmas Neciunskas už pagalbą partizanams taip pat buvo įkalintas Rusijos lageriuose. Garbė Jėzui …

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“

Irena Petraitienė Dienos Butyrkų ir Sokolnikų kalėjimuose Imperatorės Jekaterinos II valdymo laikais, Sankt Peterburge kylant Šv. Kotrynos šventovės ir vienuolyno sienoms, Maskvoje buvo renčiama Butyrkų kalėjimo tvirtovė. Per ją į Sibiro katorgą ir tremtį būdavo siunčiami kaliniai, 1863 m. sukilimo dalyviai, „narodovolcai“. Kai 1923 m. balandžio 21-osios ankstų rytą Butyrkų kalėjimo kieme suburzgė sunkvežimis, kylanti …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“ DAUGIAU »

Kodėl ir kaip esame kviečiami leistis į piligrimystę?

Popiežius Pranciškus, paskelbęs Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų, kviečia leistis į piligrimystę – vidinio atsivertimo kelionę, kurioje galėtume suvokti, kad „gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos“. Artėjantį Gailestingumo kongresą kviečiame išgyventi kaip piligrimystę – pasirengti dvasiniam atsivertimui, priimti Sutaikinimo sakramentą, kad su malonės kupina širdimi žengtume per pagrindinės Lietuvos šventovės – Vilniaus arkikatedros – Gailestingumo …

Kodėl ir kaip esame kviečiami leistis į piligrimystę? DAUGIAU »

„Šventadienio mintys“ pradeda pažintį su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu

2017-02-05, sekmadienį, „Šventadienio mintys“ laida pradeda pažintį su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Pirmojoje laidoje kalbinsime T. Matulionio bylos postulatorių kun. Mindaugą Sabonį, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mons. Algirdą Jurevičių ir istoriką dr. Arūną Steikų.   Red. Diana Neimantienė, vedėja Dalia Michelevičiūtė.    

Ištikimas Dievui ir žmonėms. Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Laukiame dar vieno lietuvio paskelbimo palaimintuoju – Šventasis Sostas šiemet juo paskelbs arkivyskupą Teofilių Matulionį, kankinį, tarnavusį Dievui ir žmonėms visą gyvenimą. Kilmė, vaikystė, jaunystė Teofiliaus Matulionio gimtinė – gražusis Anykščių kraštas. Jis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškių vienkiemyje, Alantos valsčiuje pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir Onos (Juočepytės) Matulionių šeimoje. Buvo antras vaikas. Gimdydama ketvirtą, Ona Matulionienė mirė. …

Ištikimas Dievui ir žmonėms. Arkivyskupas Teofilius Matulionis DAUGIAU »

Teofilius Matulionis tarp benediktinių, 1936 m.

Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB

Tęsiame amžininkų liudijimų seriją, kurioje atsiskleidžia įvairūs būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir asmenybės aspektai. Sesuo Agnietė (Čyžaitė), OSB, buvusi Kauno benediktinių vie­nuolyno vyresnioji tuo metu, kai vysk. T. Matulionis gyveno jų vienuolyne. Šiuos atsiminimus ji rašė Belgijoje apie 1947-1950 metus. Ji pateikia čia būdingą epizodą iš vyskupo T. Matulionio gyvenimo. Pirmą kartą Jo Ekscelenciją …

Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme

Irena Petraitienė „Reikia būtent dabar pamokyti šią publiką…“ „Nesijaudinkite! Neverkite! Ramybės!“ – 1923 m. kovo 10-ąją sklido Mogiliavo arkivyskupo Jano Ciepliako žodžiai, kuriuos stūgaujantys vėjo gūsiai nešiojo po visą Nikolajevsko geležinkelio stoties peroną. Būriais besibūriuojanti Leningrado katalikų parapijų tikinčiųjų minia ganytoją su kunigais į Maskvoje vyksiantį jų teismą išleido malda, rauda ir viltį reiškiančiu sveikinimų …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme DAUGIAU »

Svetainė apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį

Su džiaugsmu pristatome naują svetainę www.teofilius.lt. Ji kelia sau tokius uždavinius: – populiarinti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir veiklą; – pristatyti Teofiliaus metų žinią; – padėti rengtis garbingojo Teofiliaus beatifikacijai.   Atsižvelgdami į lenkakalbius tikinčiuosius, svetainėje įdiegėme nuorodą (PL) į joje skelbiamus lenkiškus tekstus. Tikimės, kad šių tekstų tik daugės. Supažindindami svetainės lankytojus su …

Svetainė apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis: Rusijos revoliucijos akivaizdoje

Irena Petraitienė Bręstančios revoliucinės bangos ūžesys Petrapilyje gyvenantiems lietuviams žadino nepriklausomybės viltį, skatino organizuotis politinei veiklai, kuriai pradžią davė tuo metu čia gyvenę kunigai. Kun. dr. Kazimieras Rėklaitis MIC (J. Matulaičio beatifikacijos postulatorius) rašė: „Lietuvių kunigų susirinkimus mano bute pradėjome šaukti 1916 m. Seminarijos name, kairiajame sparne, už katedros, visai nuošaliai, buvo lengva susirinkti, neatkreipiant …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis: Rusijos revoliucijos akivaizdoje DAUGIAU »

Teofilius Matulionis Mordovijos invalidų namuose

Didvyriškasis vyskupas

Solovkai… Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas, stovyklų, atsiradusių pirmiausia sovietinėje Rusijoje, o vėliau ir nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Šių atsiminimų autorius yra Vincas Dainys Mogilevo vyskupijos kunigas, lietuvis, ilgametis sovietų kalinys, kurį laiką kalėjęs drauge su vyskupu Teofilium Matulioniu. Savo atsiminimus rašė jis 1948 m., gyvendamas V. Vokietijoje, Scheinfeldo išvietintų …

Didvyriškasis vyskupas DAUGIAU »

Scroll to Top