Biografiniai straipsniai

Nepaklusnusis vyskupas T. Matulionis: buvo stengiamasi, kad gyvas negrįžtų

Vaidotas Žukas Vyskupas Teofilius Matulionis (1873-1962) buvo žmogus, kurio gyvenimo dramą bus galima imti prototipu geram istoriniam ar psichologiniam romanui, kelių serijų filmui. Be jokios ironijos – mūsų laikų didvyris, stojantis į gretą su didžiaisiais krikščionijos šventaisiais. Prieš pat šių metų Vasario 16-ąją atėjo žinia, kad popiežius Pranciškus vyskupo – kankinio T. Matulionio beatifikacijos iškilmėms …

Nepaklusnusis vyskupas T. Matulionis: buvo stengiamasi, kad gyvas negrįžtų DAUGIAU »

Arkivyskupo Teofilius Matulionis (7): erškėčiuotas vyskupo kelias

Irena Petraitienė 1929-ieji – atšiaurios ganytojavimo sąlygos „…Atsimenu, kaip puikiai atrodė klebonas, kai atnašaudavo iškilmingas Mišias – Sumą. Jis man tada atrodė toks iškilmingas ir gražus, tik negalėjau suprasti, kodėl, jam įšilus, ant abiejų skruostų pražysdavo dvi raudonos rožės su dviem viduriukais?“ Apie vaikystėje patirtus įspūdžius tik pradėtoje statyti Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Už Nevos …

Arkivyskupo Teofilius Matulionis (7): erškėčiuotas vyskupo kelias DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“

Irena Petraitienė Dienos Butyrkų ir Sokolnikų kalėjimuose Imperatorės Jekaterinos II valdymo laikais, Sankt Peterburge kylant Šv. Kotrynos šventovės ir vienuolyno sienoms, Maskvoje buvo renčiama Butyrkų kalėjimo tvirtovė. Per ją į Sibiro katorgą ir tremtį būdavo siunčiami kaliniai, 1863 m. sukilimo dalyviai, „narodovolcai“. Kai 1923 m. balandžio 21-osios ankstų rytą Butyrkų kalėjimo kieme suburzgė sunkvežimis, kylanti …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“ DAUGIAU »

Ištikimas Dievui ir žmonėms. Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Laukiame dar vieno lietuvio paskelbimo palaimintuoju – Šventasis Sostas šiemet juo paskelbs arkivyskupą Teofilių Matulionį, kankinį, tarnavusį Dievui ir žmonėms visą gyvenimą. Kilmė, vaikystė, jaunystė Teofiliaus Matulionio gimtinė – gražusis Anykščių kraštas. Jis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškių vienkiemyje, Alantos valsčiuje pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir Onos (Juočepytės) Matulionių šeimoje. Buvo antras vaikas. Gimdydama ketvirtą, Ona Matulionienė mirė. …

Ištikimas Dievui ir žmonėms. Arkivyskupas Teofilius Matulionis DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme

Irena Petraitienė „Reikia būtent dabar pamokyti šią publiką…“ „Nesijaudinkite! Neverkite! Ramybės!“ – 1923 m. kovo 10-ąją sklido Mogiliavo arkivyskupo Jano Ciepliako žodžiai, kuriuos stūgaujantys vėjo gūsiai nešiojo po visą Nikolajevsko geležinkelio stoties peroną. Būriais besibūriuojanti Leningrado katalikų parapijų tikinčiųjų minia ganytoją su kunigais į Maskvoje vyksiantį jų teismą išleido malda, rauda ir viltį reiškiančiu sveikinimų …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis: Rusijos revoliucijos akivaizdoje

Irena Petraitienė Bręstančios revoliucinės bangos ūžesys Petrapilyje gyvenantiems lietuviams žadino nepriklausomybės viltį, skatino organizuotis politinei veiklai, kuriai pradžią davė tuo metu čia gyvenę kunigai. Kun. dr. Kazimieras Rėklaitis MIC (J. Matulaičio beatifikacijos postulatorius) rašė: „Lietuvių kunigų susirinkimus mano bute pradėjome šaukti 1916 m. Seminarijos name, kairiajame sparne, už katedros, visai nuošaliai, buvo lengva susirinkti, neatkreipiant …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis: Rusijos revoliucijos akivaizdoje DAUGIAU »

Jurgio Matulionio šeima

Jurgis ir Ona Matulioniai, begyvendami Kudoriškyje, susi­laukė trijų sūnų: Jono (1871-1920), Teofiliaus (1873.VI.22 – 1962.VIII.20) ir Juozo (1875-1955). Jaunoji motina ketvirto kūdikio jau neišvydo: ji mirė gimdydama. Teofiliui tada buvo ketveri metukai ir jis tik prisimena, kad karste šalia motinos gulėjo nedidelis ryšulėlis su negyvu kūdikėliu. Tai įvyko 1877 metų gegužės 9 dieną. 27 metų …

Jurgio Matulionio šeima DAUGIAU »

Teofiliaus tėvai

Gal dar XVIII amžiaus pabaigoje, o jau tikrai XIX amžiaus pradžioje Alantos (seniau – Aluntos) parapijos Žibėčių kaime gyveno pa­prastų ūkininkų šeima: Marcijonas Matulionis su savo žmona Ieva Telksnyte. Jie išaugino keturis sūnus: Joną, Adomą, Matą ir Jurgį, ir dvi dukteris: Oną ir Barborą. Jonas nuėjo užkuriom į Spiečiūnų kaimą (Skiemonių par.) vesdamas Uršulę Stripeikytę; jų …

Teofiliaus tėvai DAUGIAU »

Teofilius Matulionis po tremties

Arkivyskupas Teofilius Matulionis: po tremties

Irena Petraitienė Sukanka 80 metų, kai 1933 m. po intensyvių derybų įvyko Lietuvos ir Rusijos kalinių mainai. Iš kalėjimo išlaisvintas Dievo tarnas vysk. Teofilius Matulionis (1873–1962) kartu su kitais kaliniais, tarp kurių buvo 10 kunigų, grįžo į Lietuvą. Sukanka 70 m. kai 1943 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupu. Sutiktuvės Vakaro violetu gaubiamas Kauno geležinkelio stoties peronas …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis: po tremties DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (3). Statant Švč. Jėzaus Širdies šventovę už Nevos Vartų

Irena Petraitienė „Būti prie Šv. Kotrynos bažnyčios“, – toks, 1910 m. sausio 5 d. atskriejęs Mogiliavo arkivyskupijos valdytojo prel. Stepono Denisevičiaus nurodymas kun. Teofiliaus Matulionio nenustebino. Prie Jekaterinos II laikais statytos Šv. Kotrynos šventovės buvusiame jėzuitų, vėliau dominikonų vienuolyne bausmes atlikdavo carinės valdžios nubaustieji kunigai. Panašiai kaip būdavo Lietuvoje – Kretingos pranciškonų, Latvijoje – Agluonos dominikonų vienuolynuose. …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (3). Statant Švč. Jėzaus Širdies šventovę už Nevos Vartų DAUGIAU »

Scroll to Top