Biografiniai straipsniai

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XVI): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu

Irena Petraitienė Atlaikius kurijos, vyskupo rūmų, puolimą Į juodą dangų kylant gaisrų pašvaistėms, griaudėjant patrankoms ir griuvėsiais virstant aplinkiniams miesteliams, Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis nutarė Švč. Sakramentą iš katedros atnešti į kuriją. Buvo saugojamas rūmų požemyje, kur naktimis budėdavo seselė vienuolė. Kunigai, kaip buvo susitarta, iš miesto kuriam laikui išsiskirstė. Kartu su vyskupu ketinęs pasilikti generalvikaras …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XVI): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XV): Karo metų sielovados sėklos

Irena Petraitienė „Jam pirmiausia rūpi Dievo balsas“ „…Siunčiu Jums Viešpaties Gailestingumo paveikslėlį – šaukitės į Dievo Gailestingumą, kuris Jus apsaugos“, – apie Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje pradėjusį sklisti pamaldumą žinią nešė kun. Vincentui Dainiui rašytas laiškas. Vyskupas Teofilius, įsigilinęs į kan. Juozapo Matulaičio-Labuko mokslo draugo Vilniaus kunigų seminarijoje kun. Mykolo Sapočkos (palaimintasis), pagal ses. …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XV): Karo metų sielovados sėklos DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIV): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Irena Petraitienė „Paskyrimas man buvo visiškai nelauktas“ „..Ir mums, kaip apaštalams, pamačiusiems Išganytoją visame grožyje bei ištarusiems: „Gera mums čia būti“, debesis viską paslėpė nuo jų akių, – taip ir mums pranešta žinia, jog vyskupas T. Matulionis paskirtas Kaišiadorių ordinaru, lyg tamsus debesis apsiautė ramų mūsų gyvenimą. Sunku buvo susigyventi su ta mintimi, kad netrukus Jo …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIV): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIII): Artėjant Lietuvos okupacijoms

Irena Petraitienė „…Norėjosi vien tik žiūrėti į garbingą asmenį“ Kelias iki Antalieptės, kur Šventosios upės slėnyje yra Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir buvęs basųjų karmelitų vienuolynas, būdavo nusėtas vyskupo Teofiliaus mintimis, maldomis ir atsimininais. 1933 m. kartu iš Rusijos grįžusių kunigų lydimas pirmiausia apsilankė gimtojoje Alantos parapijoje. Naujoje, 1921 m. žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus konsekruotoje …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XIII): Artėjant Lietuvos okupacijoms DAUGIAU »

T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai

Saulena Žiugždaitė „Šis palaiminimas yra lemtingas mūsų valstybei ir tautai, – sako menininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas, turėdamas omenyje artėjantį valstybės atkūrimo šimtmetį. „Savo pasirinkimu vyskupas Teofilius Matulionis apsprendė ir šiandieną: be jo įžvalgos gal nebūtume vėliau turėję tokio pasipriešinimo ir Sąjūdžio, kokius turėjome“, – teigia beatifikacijos bylos notaras kun. Algirdas Jurevičius. O istorikas, LR …

T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XII): „Mes turėjome Tėvą“

Irena Petraitienė Susitikimai žaliojoje auloje Atokvėpio valandėlei kartų kartas kvietusi Kunigų seminarijos sodo vešli žaluma ir vyskupui Teofiliui Matulioniui karštą 1936 m. liepos vidudienį buvo tikra palaima. „Mūsų laikraščio“ redaktorius kun. Juozas Prunskus, norėdamas pakalbinti iš didelės kelionės į Kauną sugrįžusį vyskupą, skubėjo net dūsaudamas: „Įslinkau į sodelį. Visiška tyla ir ramybė. Sodelio krašte ant suolelio …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (XII): „Mes turėjome Tėvą“ DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje

Irena Petraitienė Niujorkas – Egiptas – Jeruzalė Plast – vyskupas Teofilius pakėlė akis į staiga nuo stiebo nėrusį baltą paukštį. Tolumoje boluoja kalnagūbriais raižytas Šventosios Žemės krantas. Neužilgo Jaffos, arkos po didžiojo potvynio statytojo Nojaus sūnaus garbei pavadintas uostas, piligrimams atkels vartus ir jie su kun. Dominyku Mikšiu pagaliau žengs žingsnį… Viduržiemio jūros toliuose nutolo …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (10): tarp Amerikos lietuvių

Irena Petraitienė „Jis buvo panašus į evangelistą…“ „Brangieji! Laimingai, nesirgęs atvykau Geteborgan, Švedijon. Šiandien, rugsėjo 26-ąją 11 val. ryto, išplaukiam tiesiog Amerikon. Laivas puikus, aptarnavimas taip pat geras. Oras gražus. Neužmirškit savo maldose! Dėkui už palydėjimą!“, – vyskupo Teofiliaus laiškas skriejo į Kauną, Pušų gatvėje gyvenančiam Juozui Matulioniui, dvejais metais jaunesniam broliui. Iš Rusijos grįžęs …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (10): tarp Amerikos lietuvių DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (9). Kelionė į Lietuvą: triumfo stotys

Irena Petraitienė Vagone sveikinimai kaip katedroje …1933 m. spalio 18-ąją vyskupo Teofiliaus Matulionio ausis pasiekė tuščio perono tylą suardęs pūškuojančio garvežio švilpukas. Artėja valanda, kai po „labai ypatingos asmeninės ir lagaminų revizijos“ vienuolikos kunigų būrys į laisvę žengs pro Maskvos Baltarusijos – Baltijos geležinkelio stoties duris. Kunigai Augustinas, Vladas, Kazimieras – visi iš eilės atsisveikindami …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (9). Kelionė į Lietuvą: triumfo stotys DAUGIAU »

Teofilius Matulionis grįžęs iš Rusijos kalėjimų, 1933 m.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (VIII): „Niekados tų dienų nepamiršiu“

Irena Petraitienė Himnas Kūrėjui „Te Deum“ 1932 m. liepos vidury griausmingu balsu iš viso GPU ginkluoto būrio išsiskyręs Augustas Paukeris plyšojo, jog kunigų komunai atėjo galas. Švaistydamiesi bjauriausiais keiksmažodžiais, įsakė kaliniams išsirikiuoti. „Kas atsitiko?” – žvalgėsi vienas į kitą. – Išdavystė?” Vorele žingsniuojantys salos pakraštin lyg viena virve buvo bendru rūpesčiu susieti: „Kas bus?” „Buvome …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (VIII): „Niekados tų dienų nepamiršiu“ DAUGIAU »

Scroll to Top