ADMINISTRATORIUS

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes

2017 m. vasario 15 d. Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą. Beatifikacija …

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kunigui Zigmui Neciunskui-Elytei, žinomam partizanų ryšininkui, Sibiro misionieriui, artimam Adolfo Ramanausko Vanago bendradarbiui suteikusiam jam ir Santuokos sakramentą Nedzingės bažnyčioje. Laiškas parašytas 1955 metais rugsėjo 18 dieną, tuo metu vyskupas Teofilius kalėjo Potmos invalidų namuose, o kunigas Zigmas Neciunskas už pagalbą partizanams taip pat buvo įkalintas Rusijos lageriuose. Garbė Jėzui …

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei DAUGIAU »

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“

Irena Petraitienė Dienos Butyrkų ir Sokolnikų kalėjimuose Imperatorės Jekaterinos II valdymo laikais, Sankt Peterburge kylant Šv. Kotrynos šventovės ir vienuolyno sienoms, Maskvoje buvo renčiama Butyrkų kalėjimo tvirtovė. Per ją į Sibiro katorgą ir tremtį būdavo siunčiami kaliniai, 1863 m. sukilimo dalyviai, „narodovolcai“. Kai 1923 m. balandžio 21-osios ankstų rytą Butyrkų kalėjimo kieme suburzgė sunkvežimis, kylanti …

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“ DAUGIAU »

Kodėl ir kaip esame kviečiami leistis į piligrimystę?

Popiežius Pranciškus, paskelbęs Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų, kviečia leistis į piligrimystę – vidinio atsivertimo kelionę, kurioje galėtume suvokti, kad „gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos“. Artėjantį Gailestingumo kongresą kviečiame išgyventi kaip piligrimystę – pasirengti dvasiniam atsivertimui, priimti Sutaikinimo sakramentą, kad su malonės kupina širdimi žengtume per pagrindinės Lietuvos šventovės – Vilniaus arkikatedros – Gailestingumo …

Kodėl ir kaip esame kviečiami leistis į piligrimystę? DAUGIAU »

„Šventadienio mintys“ pradeda pažintį su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu

2017-02-05, sekmadienį, „Šventadienio mintys“ laida pradeda pažintį su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Pirmojoje laidoje kalbinsime T. Matulionio bylos postulatorių kun. Mindaugą Sabonį, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mons. Algirdą Jurevičių ir istoriką dr. Arūną Steikų.   Red. Diana Neimantienė, vedėja Dalia Michelevičiūtė.    

Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“

„Šių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip atveriant kelią jo skelbimui palaimintuoju“, – tokiais žodžiais Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius bendru kalėdiniu laišku, kuriuo šiuos 2017-uosius skelbė Teofiliaus Matulionio metais. Pirmą kartą Lietuvoje vyks skelbimo palaimintuoju – …

Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“ DAUGIAU »

Ištikimas Dievui ir žmonėms. Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Laukiame dar vieno lietuvio paskelbimo palaimintuoju – Šventasis Sostas šiemet juo paskelbs arkivyskupą Teofilių Matulionį, kankinį, tarnavusį Dievui ir žmonėms visą gyvenimą. Kilmė, vaikystė, jaunystė Teofiliaus Matulionio gimtinė – gražusis Anykščių kraštas. Jis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškių vienkiemyje, Alantos valsčiuje pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir Onos (Juočepytės) Matulionių šeimoje. Buvo antras vaikas. Gimdydama ketvirtą, Ona Matulionienė mirė. …

Ištikimas Dievui ir žmonėms. Arkivyskupas Teofilius Matulionis DAUGIAU »

Kankinystė ir tikėjimo liudijimas neatskiriami!

Gyvendami pokomunistinės demokratijos visuomenėje, kartais dar prisimename visai nesenus laikus, kai tikin­tieji buvo morališkai ir fiziškai persekiojami dėl savo įsitikinimų. Sovietų persekiojama Bažnyčia buvo vadi­nama katakombų Bažnyčia, taip primenant pirmųjų am­žių krikščionių persekiojimus, išugdžiusius Bažnyčiai būrius kankinių ir tikėjimo išpažinėjų. 1. MARTYRIUM – KANKINYSTĖ AR LIUDIJIMAS? Lietuvių kalba, kaip ir daugelis kitų modernių kalbų, turi …

Kankinystė ir tikėjimo liudijimas neatskiriami! DAUGIAU »

Mons. Algirdas Jurevičius: Per beatifikaciją viso pasaulio akys bus nukreiptos į Lietuvą

Paskutinioji arkiv. Teofiliaus Matulionio vyskupija – Kaišiadorių. Čia, Kaišiadorių katedros vyskupų kriptoje, ilsisi arkivyskupo palaikai. Apie džiugius būsimos beatifikacijos rūpesčius ir planus kalbamės su Kaišiadorių vyskupijos generalvikaru monsinjoru dr. Algirdu JUREVIČIUMI. Lietuvos vyskupai dar gruodžio mėnesį paskelbė apie atvertą kelią skelbti arkivyskupą Teofilių Matulionį palaimintuoju, tačiau paminėjo ir reikalingas suderinti su Šv. Sostu detales. Gal …

Mons. Algirdas Jurevičius: Per beatifikaciją viso pasaulio akys bus nukreiptos į Lietuvą DAUGIAU »

Teofilius Matulionis tarp benediktinių, 1936 m.

Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB

Tęsiame amžininkų liudijimų seriją, kurioje atsiskleidžia įvairūs būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir asmenybės aspektai. Sesuo Agnietė (Čyžaitė), OSB, buvusi Kauno benediktinių vie­nuolyno vyresnioji tuo metu, kai vysk. T. Matulionis gyveno jų vienuolyne. Šiuos atsiminimus ji rašė Belgijoje apie 1947-1950 metus. Ji pateikia čia būdingą epizodą iš vyskupo T. Matulionio gyvenimo. Pirmą kartą Jo Ekscelenciją …

Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB DAUGIAU »

Scroll to Top