Paskutinioji arkiv. Teofiliaus Matulionio vyskupija – Kaišiadorių. Čia, Kaišiadorių katedros vyskupų kriptoje, ilsisi arkivyskupo palaikai. Apie džiugius būsimos beatifikacijos rūpesčius ir planus kalbamės su Kaišiadorių vyskupijos generalvikaru monsinjoru dr. Algirdu JUREVIČIUMI.

Lietuvos vyskupai dar gruodžio mėnesį paskelbė apie atvertą kelią skelbti arkivyskupą Teofilių Matulionį palaimintuoju, tačiau paminėjo ir reikalingas suderinti su Šv. Sostu detales. Gal galėtumėte papasakoti, kokie tie dar reikalingi atlikti darbai turimi mintyje?

Svarbiausia suderinimo reikalinga detalė – tai diena. Laikomasi praktikos, kad per metus nuo pripažinimo, nuo Popiežiaus dekreto yra skelbiamas asmuo palaimintuoju. Tai visada buvo daroma Romoje, tačiau popiežius Pranciškus nori labiau paryškinti vietinę bažnyčią. Todėl dabar šventaisiais skelbiama Romoje, o palaimintaisiais – vietinėje bažnyčioje. Tad Lietuvoje tai bus pirmasis toks įvykis per visą istoriją. Mes turime palaimintąjį Jurgį Matulaitį, bet jo skelbimas palaimintuoju vyko Romoje 1987 metais. Tada iš sovietų Lietuvos leido nuvykti į beatifikaciją tik mažytei grupelei kunigų ir keliems pasauliečiams. Imkim Šv. Kazimiero beatifikaciją ir kanonizaciją tais senaisiais laikais – vėlgi viskas telkėsi apie Romą.

Taigi, šįmet į šį istorinį įvykį, į šią šventę turi atvykti mažų mažiausiai kardinolas, kuris atstovauja Šventųjų skelbimo kongregacijai. Kalbu apie kardinolą Angelo Amato. Atkreipčiau dėmesį, kad gruodžio 1-ąją buvo pasirašytas dekretas ne tik dėl Teofiliaus Matulionio, bet buvo pripažintos iš viso net 12 asmenų beatifikacijos. Tai reiškia, kad kardinolas vyks į tuos skirtingus kraštus dalyvauti iškilmėse. Taigi Vatikanas turi patvirtinti, ar mūsų pasiūlyta data tinka.

Kaip minėjau, kardinolas A. Amato turi atvykti tikrai, tačiau visi – tiek Lietuvos Prezidentė, tiek vyskupai – labai kviečia atvykti ir patį Popiežių. Viename iš savo komentarų spaudoje Lietuvos atstovė prie Šv. Sosto Irena Vaišvilaitė yra pabrėžusi arkiv. Teofiliaus Matulionio asmens svarbą popiežiui Pranciškui. Taigi, ambasadorės žodžiai yra viltingi. Šiuo metu laukiame Vatikano patvirtinimo, kada iškilmingas paskelbimas palaimintuoju įvyks ir koks bus formatas.

Kalbant apie patį paskelbimo palaimintuoju faktą – dažnam turbūt kyla klausimas, kuo palaimintasis skiriasi nuo šventojo?

Palaimintojo kultas liturgijoje minimas vietinėje bažnyčioje. Kaip ir pal. Jurgis Matulaitis, taip būsimasis pal. Teofilius Matulionis bus minimas Katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Galime sakyti vietinės reikšmės šventasis. Kai asmuo skelbiamas šventuoju, tada jau yra įrašomas į Visuotinės bažnyčios liturginį kalendorių ir minimas visame pasaulyje. Atkreipkite dėmesį, kad popiežius Jonas Paulius II pirmiausia buvo paskelbtas palaimintuoju, o jau vėliau, po kelių metų, – šventuoju.

Ar tas eiliškumas – pirma skelbiant palaimintuoju, o paskui šventuoju – yra būtinas?

Tas eiliškumas yra būtinas – tą ir matome iš šv. Jono Pauliaus II pavyzdžio. Kai jis mirė, visa aikštė šaukė: subito santo! T. y.: skelbkite kuo greičiau šventuoju! Visgi pirmiausia keletą metų tyrė, rinko medžiagą, pagrindė ir paskelbė palaimintuoju. Ir, kaip minėjau, po tam tikro laiko buvo priimtas sprendimas skelbti šventuoju.

Vėlgi tai jokiu būdu nereiškia, kad palaimintasis yra mažiau šventas už šventąjį… Tas asmuo yra šventas, tačiau jo minėjimas yra apribotas vietine bažnyčia, jos teritorija.

Naujo palaimintojo atsiradimas vietos – šiuo atveju Lietuvos – bažnyčiai, tikinčiųjų bendruomenei yra labai reikšmingas įvykis. Kiek, Jūsų nuomone, tai reikšminga visos valstybės mastu?

Per pačią beatifikaciją viso pasaulio akys bus nukreiptos į Lietuvą. Kitas dalykas – Teofiliaus Matulionio asmenybė apjungia ir daugiau tautų. Jis gimė Lietuvoje, mokėsi Peterburge, darbavosi Latvijoje, vėliau buvo pašventintas Mogiliovo vyskupijai (tai dabartinė Baltarusija), buvo skirtas vyskupu Rusijai… Jis pranoksta vienos valstybės ribas.

Valstybės lygiu ši data, be abejo, bus svarbi. Mūsų šalis turi daugybę tremtinių, kankinių, tad Teofilius Matulionis įprasminą visų jų kančią. Jo biografija išties įspūdinga: teismai, lageriai, kalėjimai, namų areštas, sekimas… Po beatifikacijos žinios pats vėl atsiverčiau arkivyskupo biografiją ir iš naujo atrandu šią asmenybę – manau, tikrai arkivyskupo gyvenimas vertas meninio filmo.

Kaip ruošiamasi įamžinti šį įvykį pačioje Kaišiadorių vyskupijoje?

Arkiv. Teofilius Matulionis yra palaidotas Kaišiadorių katedros rūsyje, kriptoje. Pagal seną paprotį skelbimas palaimintuoju vadinamas iškėlimu į altoriaus garbę. Tad dabar yra ruošiama viena iš katedros koplyčių, remontuojama. Arkivyskupo palaikai bus iškelti iš rūsio ir perlaidoti koplyčioje – jau kaip relikvija. Bus įrengtas naujas sarkofagas. Tad bus atskira koplyčia, kur žmonės galės ateiti ir melstis prie palaimintojo kapo, prašyti jo užtarimo. Kažkada, kai Teofilius Matulionis įžengė į Kaišiadorių vyskupo sostą, tai pirmąjį savo ganytojišką laišką užbaigė tokia mintimi: mes visi esame viena šeima – aš melsiuos už jus, o jūs melskitės už mane.

Galbūt planuojama kokia nors informacinės medžiagos apie palaimintąjį leidybą ar kaip kitaip visuomenė bus supažindinama su palaimintuoju arkivyskupu?

Taip, rengiame informacinius lankstukus. Planuojame per keletą mėnesių išleisti ir knygelę. Dabar jau yra veikiantis interneto tinklapis www.matulionis.info – ten bus publikuojama visa naujausia medžiaga. Maldininkus kviesime aplankyti tas vietas, kurios susijusios su Teofiliumi Matulioniu – tai visų pirma Kaišiadorių katedrą. Kita svarbi vieta – Birštono sakralinis muziejus. Pats Teofilius Matulionis, grįžęs iš tremties Mordovijoje, apsigyveno tame namelyje, kuriame dabar ir įrengtas sakralinis muziejus. Taigi, čia yra eksponuojama ir jo asmeninių daiktų. Tame name jis slapta pašventino vyskupu Vincentą Sladkevičių. Šias dvi vietas mes kviesime žmones lankyti ir sužinoti daugiau apie palaimintąjį arkivyskupą. Žinoma, planuose ir paskaitos, pristatymai. Rengiamos sielovadinės gairės.

Dėkojame už pokalbį!
Kęstutis Danielius Rimkevičius

415 komentarų apie “Mons. Algirdas Jurevičius: Per beatifikaciją viso pasaulio akys bus nukreiptos į Lietuvą”

 1. sex robot PassionDolls.comからのゴールデンのプロモーション新しいフルート奏者DOLL162cm 5ft3 Fカップなぜセックス人形を購入する必要があるのですか?ビットコイン付きのダッチワイフを購入できますか?

 2. feicanchodi1985

  Playing in Book of Dead Slot make deposits with real money is very easy, especially because, you do not need to make large deposits. Also, it is possible to https://book-of-dead-games.com/en/ play Book of Dead Demo it is free easy to win, that is why this game is loved by many people.

 3. thogagemsper1984

  Respected online casino https://biamo.bet/ that pays. Fast payouts, pay any way you want. Huge selection of different online games, slots. Huge number of sports betting, online streaming, working all over the world. Come and win with us

 4. Wow thanks object of this despatch! Immediately is a very difficult stretch all throughout the world because pandemic Covid-19 become our life. active cbd gummies This greatly counterfeit noetic health. Existence lost a discrimination of gage and poise in the future. After all it is a revolting atmosphere when with your thoughts you hurt yourself both mentally and physically.

 5. {Antibiotika|Antibiotika gegen Uti|Uti-Antibiotika|rezeptfreie Antibiotika|natürliche Antibiotika|Antibiotika gegen Nebenhöhlenentzündung|können Sie Antibiotika trinken|Antibiotika gegen Halsentzündung|Antibiotika gegen Ohrenentzündung|Antibiotika und Alkohol|können Sie während der Einnahme von Antibiotika Alkohol trinken |Antibiotika gegen Zahninfektionen|Beta-Lactam-Antibiotika|Was sind Antibiotika|Antibiotika gegen Nasennebenhöhlenentzündung|Makrolid-Antibiotika|Alkohol und Antibiotika|Machen Antibiotika müde|Antibiotika gegen Lungenentzündung|Breitbandantibiotika|Antibiotika für Hunde|OTC-Antibiotika|Antibiotika für Fische|wie lange dauert es bis antibiotika wirken|nebenwirkungen von antibiotika|antibiotika für hunde|antibiotika gegen halsentzündung|antibiotika nebenwirkungen|trinken von antibiotika|sulfaantibiotika|prophylaktische antibiotika|antibiotika gegen bronchitis|wie man bv ohne antibiotika loswird|wie Antibiotika wirken|Ohreninfektions-Antibiotika|topische Antibiotika|Antibiotika gegen Chlamydien|Tetracyclin-Antibiotika|Arten von Antibiotika|über t Antibiotika gegen Zahninfektionen|Antibiotika bei Bronchitis|Können Antibiotika müde machen|Cephalosporin-Antibiotika|Häufige Antibiotika|Antibiotika bei Fischen|Hefeinfektion durch Antibiotika|Antibiotika bei Nierenentzündung|Was Antibiotika behandeln Uti|Liste von Antibiotika|Können Antibiotika Hefeinfektionen verursachen? |Antibiotika gegen Harnwegsinfektionen|Antibiotika gegen Furunkel|Uti-Behandlung ohne Antibiotika|kann man mit Antibiotika Alkohol trinken|Uti-Behandlung Antibiotika|kann ich während der Einnahme von Antibiotika Alkohol trinken|Chlamydien-Antibiotika|Halsentzündungsbehandlung ohne Antibiotika|Wie lange dauert es, bis Antibiotika wirken? |antibiotika gegen akne|können sie während der schwangerschaft antibiotika einnehmen|können sie während der antibiotikabehandlung trinken|wie man antibiotika gegen uti bekommt, ohne einen arzt zu konsultieren|liste der antibiotika gegen nasenhöhlenentzündung|uti kommt direkt nach den antibiotika zurück|mrsa antibiotika|als gab es die antibiotika erfunden|wie lange bleiben Antibiotika in Ihrem System|Fluorchinolon-Antibiotika|Antibiotika für Katzen|Antibiotika def Einleitung|iv Antibiotika|frei verkäufliche Antibiotika|wie lange wirken Antibiotika|Antibiotika bei Divertikulitis|Aminoglykosid-Antibiotika|können Antibiotika Durchfall verursachen|Z-Pack-Antibiotika|Antibiotika und Empfängnisverhütung|bv Antibiotika|können Antibiotika Uti verursachen|Antibiotika bei Katzen| Verursachen Antibiotika Pilzinfektionen|Kann ich Antibiotika trinken|Antibiotika gegen bv|Was bewirken Antibiotika|Wofür werden Antibiotika verwendet|Antibiotika gegen Streptokokken|Cellulitis-Antibiotika|Antibiotika gegen Halsschmerzen|Antibiotika-Namen|Niereninfektionsbehandlung ohne Antibiotika|Ohrenentzündung Antibiotikaliste|Können Sie Probiotika mit Antibiotika einnehmen|Wie lange dauert es, bis Antibiotika wirken|Wie lange dauert eine Covid-Pneumonie nach Antibiotika|Kann man Alkohol auf Antibiotika trinken|Chinolon-Antibiotika|Antibiotika, die C-Diff verursachen|Verfallen Antibiotika?

 6. VictorPat

  I have been using cbd in my regime in compensation a sustained time. Because I comprehend it’s a colossal speed to modernize my health. Spurt, gently carouse a clump of pills to improve your condition. I impartial because it’s much more helpful diamond wax
  and you can come to an understanding a arise a quantity of useful substances in this way. I regard as you should struggle it too.

 7. As CBD becomes more and more predominant myriad people are knee-deep in the cannabis industry. But where do you buy CBD products? The CBD market is expanding briskly and as a conclude it is obscure to nourish track of all the options. There are innumerable places where you can take Shining Spectrum CBD Gummies products online and in store but they may not be the best choice. cbd flower canada

 8. Anyone who wants to try one’s hand at the highest grade cbd gummies cbd products I advise you to cramming the lead the way to buying CBD gummies. This product is very convenient to use and just undivided serving will be passably through despite you to experience en masse protected from underline all day. Currently cbd products are my favorites because they in point of fact work.

 9. GeorgeSoisa

  Hello! I have unceasingly been interested in erudition there fresh products on the market. I recently found out that there is a cbd product that helps people with multitudinous health problems. I longing this is firm and the CBD lubricant thinks fitting facilitate me get onto throughout my difficulty! If you also contain something to available on, then be steady to essay it! Humane luck! cbd rub

 10. MichaelWem

  Wow thanks object of this record! In the present circumstances is a bare perplexing interval all ended the world because pandemic Covid-19 variation our life. This greatly affected loony health. cbd living
  Times a deliver out of the window a import of gage and coolness in the future. After all it is a regretful sensitivity when with your thoughts you hurt yourself both mentally and physically.

 11. MichaelWem

  Wow thanks object of this transmit! In the present circumstances is a bare perplexing period all closed the happy because pandemic Covid-19 variation our life. This greatly affected mental health. cbd living
  In the seventh heaven out of the window a sense of security and coolness in the future. After all it is a terrible sensitivity when with your thoughts you iniquity yourself both mentally and physically.

 12. That means you’ll see some new features and suffer with access to additional channels where you can win visibility, without having to designate nous of some elaborate, guide migration process. https://googlec5.com

 13. Best online casino https://biamo.bet/ that makes payouts. Immediate payouts, pay any way you like. Large selection of different online roulette. Huge selection of sports betting, online streaming, work worldwide. Come and win with us

 14. RolandCef

  As CBD becomes more and more popular uncountable people are knee-deep in the cannabis industry. But where do you accept CBD products? The CBD market is expanding at full speed and as a consequence it is demanding to obey track of all the options. There are innumerable places where you can buy Shining Spectrum CBD Gummies products online and in aggregate but they may not be the unsurpassed choice. charlottes web strain

 15. Hi there. I mark you’ve noticed that a raffle of different devices contain been invented allowing for regarding cigarette smoking. Iqos vape No matter what they also came up with something exciting for cannabis smoking – it’s mini bong
  In my opinion the same of the best ways to fully encounter the quality of cannabis and its repercussions on you. If you are a beginner and just craving to fling smoking.

 16. BryceSmoor

  Most cbd products set up a certain impact on cynosure clear and they do not just soothe the anxiety and stress as many people force think. A infrequent cbd oil for menopause
  procure a unquestionably beneficial effectiveness on the thought work and since I smoke them every light of day I’ve noticed that my productivity has increased and my inclusive well-being has improved. I propose b assess if you’re consenting to retrieve the despite the fact sequel – you definitely bear to try it.

 17. AlbertoKaP

  For me, ditty of the most warm ways to smoke weed is using a bong. Perchance there are other convenient ways, but I pull someone’s leg teensy-weensy ordeal in this. I worship interesting and untypical bongs, so I over replenish my collection. If you stand in want to buy cheap bongs, cheap bongs
  then I commend you to go to this site. My last secure was a colored cogitating beaker bong and it looks incredibly stylish in my room.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Scroll to Top