Homilija

Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ (2022-06-14)

Dievo Žodžio skaitiniai: Žyd 10,32-36; Mt 10,28-33 Šiandien skaitinys iš laiško Žydams ragina mus atgaivinti atmintį: „Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą… Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį“, prisiminkite tas dienas… Ir mes, brangieji, šiandien turime daug ką prisiminti. …

Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ (2022-06-14) DAUGIAU »

Pal. Teofilius ir Eucharistija

„Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė VIEŠPATS, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave mana, idant tave pamokytų, kad žmogus yra gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš VIEŠPATIES lūpų“ (Įst 8,2-3). Šis Įstatymo knygoje užrašytas …

Pal. Teofilius ir Eucharistija DAUGIAU »

Menas būti avimi

Kiekvienais metais ketvirtą Velykų sekmadienį renkamės maldai už dvasinius pašaukimus. Šiandieną mūsų susibūrimas čia, pas Palaimintąjį arkivyskupą Teofilių turi įpatingą prasmę. Pavedame Palaimintajam visus, kurie šiandien yra pašaukimo kryžkelėse. Pavedame ir tuos, kurie patiria pašaukimo sunkumus. Atiduodame tuos, kurie dar neišgirdo kviečiančio Viešpaties balso. Mąstant apie pašaukimą, turime stabtelėti ties keletu akcentų. Šiandien evangelija mums …

Menas būti avimi DAUGIAU »

Jėzus ir turtingas jaunuolis

28 eilinis sekmadienis Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“. Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso …

Jėzus ir turtingas jaunuolis DAUGIAU »

Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintana homilija sakyta Kaišiadorių katedroje

Brangūs broliai ir seserys, Dalinuosi su jumis asmeniniu ir nuoširdžiu džiaugsmu, kurį išgyvenu būdamas su jumis ir švęsdamas Šventąją Eucharistiją čia, Kaišiadorių katedroje, šia gražia pirmųjų arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių proga. Dėkoju jūsų vyskupui, mons. Jonui Ivanauskui už brolišką kvietimą aukoti šventąsias Mišias palaimintojo Teofiliaus garbei. Taip pat ir Šventasis Tėvas mano …

Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintana homilija sakyta Kaišiadorių katedroje DAUGIAU »

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje perduodant pal. Teofiliaus relikvijas Naujųjų laikų kankinių šventovei 2018 m. vasario 6 d.   Brangus monsinjore Angelo Romano, Šv. Baltramiejaus bazilikos Rektoriau, Brangūs broliai vyskupai ir kunigai, Brangus Zdislaw Kijas OFM conv. – bylos relatoriau ir garbingi Šventųjų skelbimo kongregacijos bendradarbiai, Brangus lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos …

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje DAUGIAU »

Būti išaukštintam Kristuje

Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, …

Būti išaukštintam Kristuje DAUGIAU »

Kaišiadorių katedroje lankėsi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija, pasakyta Kaišiadorių katedros pal. Teofiliaus koplyčioje 2017 m. spalio 29 d. „Didžiausia vertybė“ Skaitydamas Kauno katedros administratoriaus kan. Povilo Dogelio 1930-1949 m. dienoraštį „Kas pergyventa“, radau 1945 m. birželio  21 d. tokį įrašą: „Visų akys į Kaišiadoris nukreiptos. Kaišiadorių vyskupas – kankinys Teofilius Matulionis labai drąsiai gina Bažnyčios teises. …

Kaišiadorių katedroje lankėsi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius DAUGIAU »

Lietuva neturi kitų vaikų – mes neturime kitos Tėvynės

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ homilija 2017 m. rugsėjo 10 d. Šiluvoje švenčiant Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO metus ir meldžiantis už lietuvius pasaulyje Šiluvoje švenčiame Mergelės Marijos Gimimą. Dievas nuo pat pradžios pasirinko Ją būti savo Sūnaus Motina. Vėliau užkalbino ir pakvietė į didžią misiją. Mergelė Marija išgirdo angelo žinią: „Tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, …

Lietuva neturi kitų vaikų – mes neturime kitos Tėvynės DAUGIAU »

Teofilius Matulionis – naujasis Palaimintasis

Kai pernai popiežiui Pranciškui paskelbus, jog ne tik Lietuva, bet ir visas katalikiškas pasaulis 2017 metų birželio 25 dieną bus pagerbtas didžia Bažnyčios dovana, –  Vilniaus arkikatedroje įvyks garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtos iškilmės, apie būsimąjį Palaimintąjį įvairių žiniasklaidos priemonių, renginių bei konferencijų dėka sužinojome daug svarbių bei įdomių jo gyvenimo faktų, kurie patvirtino …

Teofilius Matulionis – naujasis Palaimintasis DAUGIAU »

Scroll to Top