Straipsniai

Palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas

1946-1947 metais Vilniaus KGB rūmuose vyko vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Juos vedė saugumo vyresnysis leitenantas Nikolajus Golicynas, bylos liko KGB archyve. 2000 metais Lietuvos katalikų mokslo akademija išvertė ir išleido tardymo protokolus. Siūlome susipažinti su trečiojo tardymo medžiaga. Vyskupas kamantinėjamas dėl antitarybinės pogrindžio veiklos. Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., TARDYMO PROTOKOLAS Vilnius 1946 m. gruodžio …

Palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus antrasis tardymo protokolas

1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Juos vedė saugumo vyresnysis leitenantas Nikolajus Golicynas, bylos liko KGB archyve. 2000 metais Lietuvos katalikų mokslo akademija išvertė ir išleido tardymo protokolus. Siūlome susipažinti su pirmojo tardymo medžiaga, kurioje vyskupas Teofilius pateikia savo biografinius duomenis. Antrasis tardymo protokolo yra du variantai, jie beveik …

Vyskupo Teofiliaus antrasis tardymo protokolas DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus tardymo protokolas

1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Juos vedė saugumo vyresnysis leitenantas Nikolajus Golicynas, bylos liko KGB archyve. 2000 metais Lietuvos katalikų mokslo akademija išvertė ir išleido tardymo protokolus. Siūlome susipažinti su pirmojo tardymo medžiaga, kurioje vyskupas Teofilius pateikia savo biografinius duomenis. Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio …

Vyskupo Teofiliaus tardymo protokolas DAUGIAU »

Kaip katalikų kunigai laikydavo Mišias katorgoje

Straipsnis iš Amerikos lietuvių leidžiamo laikraščio „Draugas“ 1935 m. lapkričio 1 d.   Katalikiškas laikraštis Register pateikia įdomių žinių apie Jo Eksc. vyskupo T. Matulionio pergyventus laikus bolševikų katorgoje – sienojų kirtimo stovykloje, Solovskio miškų centre. Po bolševikų revoliucijos 1917 m. kun. T. Matulionis per šešerius metus darbavosi Rusijoje, laimingai išsisukinėdamas nuo raudonųjų šnipų, kurie …

Kaip katalikų kunigai laikydavo Mišias katorgoje DAUGIAU »

Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį

TEOFILIUS MATULIONIS – ARKIVYSKUPAS Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį   VATIKANAS. – Popiežius Jonas XXIII, pagerbdamas gausius Teofilio Matulionio nuopelnus Lietuvos Bažnyčiai ir jo ne palaužiamą ištikimybę tikėjimui ir Šventajam Sostui, jau 1960 metais suteikė Apaštalų Sosto Asistento garbę. Šiomis dienomis gi Šv. Tėvas Jonas XXIII, minint jo 33 metų ištikimo ganytojavimo sukaktį, išimtinu …

Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį DAUGIAU »

Mintys žvelgiant į kanoninį pal. Teofiliaus paveikslą

Šventųjų paveikslai yra Evangelija gyvenusio krikščionio liudijimas (martyrium). Paveiksle drauge susipynusi Dievo ir žmonių istorija, dabartinė žemiškoji tikrovė ir naujas dangus bei nauja žemė (plg. Apr 21,1). Paveiksle teologiškai pasakojamas palaimintojo vyskupo ir kankinio gyvenimas per jo pasirinktą šūkį bei vyskupo herbą, kuriame trys kryžiai, erškėčių spygliais apjuostas Avinėlis ir užrašas Per crucem ad astra …

Mintys žvelgiant į kanoninį pal. Teofiliaus paveikslą DAUGIAU »

Lietuvoje dar vienas palaimintasis – Teofilius Matulionis

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Iškilmėms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato, koncelebravo apie 50 kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų, apie pusė tūkstančio kunigų. Po Mišių kalbą pasakė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Teofilius Matulionis – pirmasis lietuvis sovietinio režimo kankinys, paskelbtas palaimintuoju. Teofilius …

Lietuvoje dar vienas palaimintasis – Teofilius Matulionis DAUGIAU »

Vatikanas pasakomis netiki: lietuvio istorija atitiko griežtus reikalavimus

Lietuvai 2017-ieji – ypatingų įvykių metai: dar visai neseniai buvo surastas vasario 16-osios Nepriklausomybės akto originalas, o štai birželio 25 dieną Vilniaus Katedros aikštėje palaimintuoju bus paskelbtas kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis. Lietuvos istorijoje tai bus pirmosios beatifikacijos apeigos. Kariuomenės kapelionas ir kanoninės teisės daktaras Mindaugas Sabonis, dirbęs Teofiliaus Matulionio bylos postulatoriumi, dalijasi, kaip vyksta beatifikacija …

Vatikanas pasakomis netiki: lietuvio istorija atitiko griežtus reikalavimus DAUGIAU »

Turėsime naują palaimintąjį!

Vos apskriejus žiniai, jog popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę, pasirodė pranešimų apie greit įvyksiantį arkivyskupo Teofiliaus paskelbimą palaimintuoju. Kadangi šie įvykiai tokie nekasdieniški, o mūsų krašte ypač reti, verta peržvelgti šį procesą nuo pat pradžių. Kiekvieno krikščionio gyvenimas, pasižymintis Kristaus sekimu …

Turėsime naują palaimintąjį! DAUGIAU »

Scroll to Top