Iš archyvų…

Vincentas su Teofiliumi dalinosi marškiniais, vėliau dalinsis ir kankinyste…

Kuomet 1933 metais iš Rusijos bolševikų kalėjimo grįžo vyskupas Teofilius Matulionis ir kiti kunigai kaliniai, tai jie apsilankė ir Telšiuose. Tuomet kanauninkas rektorius Vincentas Borisevičius vyskupui Matulioniui paaukojo visus savo baltinius, pridėdamas dar kažkokius rūbus. Iš prelato Justino Juodaičio prisiminimų

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pokalbių pasiklausymo protokolas

Nuo 1958 m. spalio 17 d. vyskupas Teofilius Matulionis prieš savo valią buvo apgyvendintas Šeduvoje, jėga išvežtas iš savosios Kaišiadorių vyskupijos. Senoje špitolėje šalia Šeduvos bažnyčios be vyskupo Teofiliaus ir jo šeimininkės seselės Angelės Misiūnaitės dar gyveno dvi šeimos. Vyskupas ištisą parą buvo akylai sekamas saugumo, jo kambariuose buvo įrengta pokalbių pasiklausymo aparatūra, aplinkui namą …

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pokalbių pasiklausymo protokolas DAUGIAU »

Palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas

1946-1947 metais Vilniaus KGB rūmuose vyko vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Juos vedė saugumo vyresnysis leitenantas Nikolajus Golicynas, bylos liko KGB archyve. 2000 metais Lietuvos katalikų mokslo akademija išvertė ir išleido tardymo protokolus. Siūlome susipažinti su trečiojo tardymo medžiaga. Vyskupas kamantinėjamas dėl antitarybinės pogrindžio veiklos. Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., TARDYMO PROTOKOLAS Vilnius 1946 m. gruodžio …

Palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas DAUGIAU »

Šv. Kalėdų mintys vyskupo Teofiliaus laiškuose

Palaimintasis vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis rašė daug laiškų, nemažai jų išlikę iš Vladimiro kalėjimo ir Potmos invalidų namų. Rašė taip pat iš Birštono ir Šeduvos, rašė laiškus iki paskutinių gyvenimų dienų. Jo gražia rašysena parašyti laiškai aplankydavo šeimos narius, giminaičius, brolius vyskupus ir kunigus. Vyskupo laiškuose juntamas nepaprastas švelnumas, rūpestis kitu, atsidavimas Dievo valiai, …

Šv. Kalėdų mintys vyskupo Teofiliaus laiškuose DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus antrasis tardymo protokolas

1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Juos vedė saugumo vyresnysis leitenantas Nikolajus Golicynas, bylos liko KGB archyve. 2000 metais Lietuvos katalikų mokslo akademija išvertė ir išleido tardymo protokolus. Siūlome susipažinti su pirmojo tardymo medžiaga, kurioje vyskupas Teofilius pateikia savo biografinius duomenis. Antrasis tardymo protokolo yra du variantai, jie beveik …

Vyskupo Teofiliaus antrasis tardymo protokolas DAUGIAU »

Vyskupo Teofiliaus tardymo protokolas

1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Juos vedė saugumo vyresnysis leitenantas Nikolajus Golicynas, bylos liko KGB archyve. 2000 metais Lietuvos katalikų mokslo akademija išvertė ir išleido tardymo protokolus. Siūlome susipažinti su pirmojo tardymo medžiaga, kurioje vyskupas Teofilius pateikia savo biografinius duomenis. Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio …

Vyskupo Teofiliaus tardymo protokolas DAUGIAU »

Kaip katalikų kunigai laikydavo Mišias katorgoje

Straipsnis iš Amerikos lietuvių leidžiamo laikraščio „Draugas“ 1935 m. lapkričio 1 d.   Katalikiškas laikraštis Register pateikia įdomių žinių apie Jo Eksc. vyskupo T. Matulionio pergyventus laikus bolševikų katorgoje – sienojų kirtimo stovykloje, Solovskio miškų centre. Po bolševikų revoliucijos 1917 m. kun. T. Matulionis per šešerius metus darbavosi Rusijoje, laimingai išsisukinėdamas nuo raudonųjų šnipų, kurie …

Kaip katalikų kunigai laikydavo Mišias katorgoje DAUGIAU »

Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį

TEOFILIUS MATULIONIS – ARKIVYSKUPAS Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį   VATIKANAS. – Popiežius Jonas XXIII, pagerbdamas gausius Teofilio Matulionio nuopelnus Lietuvos Bažnyčiai ir jo ne palaužiamą ištikimybę tikėjimui ir Šventajam Sostui, jau 1960 metais suteikė Apaštalų Sosto Asistento garbę. Šiomis dienomis gi Šv. Tėvas Jonas XXIII, minint jo 33 metų ištikimo ganytojavimo sukaktį, išimtinu …

Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį DAUGIAU »

Scroll to Top