Beatifikacija

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje

Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32) Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė …

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje DAUGIAU »

Biografija

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl …

Biografija DAUGIAU »

Apie žmogų, nepasiklydusį istorijoje. Pokalbis su T. Matulionio bylos postulatoriumi

Baigiantis metams buvo paskelbta žinia apie tai, kad 2017-siais Lietuva turės dar vieną palaimintąjį – tiesą sakant, mažai kam žinomą, buvusį Kaišiadorių arkivyskupą Teofilių Matulionį (1873 – 1962). „Bernardinai.lt“ skaitytojai turėjo galimybę su juo kiek susipažinti iš dr. Romos Zajančkauskienės tekstų, pristatėme ir paties T. Matulionio minčių. Šįkart – pokalbis su vienu iš beatifikacijos bylos …

Apie žmogų, nepasiklydusį istorijoje. Pokalbis su T. Matulionio bylos postulatoriumi DAUGIAU »

Baigti rinkti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873 – 1962) kanonizacijos bylos dokumentai

Vasario 5 dieną Kaišiadorių vyskupijos kurija išplatino vyskupo Juozapo Matulaičio laišką “Dėl Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos”. Jame rašoma, jog 1989 m. pabaigoje Kaišiadorių vyskupijos kurija gavo dabar jau mirusio prelato Stanislovo Kiškio pareiškimą, kuriuo prašoma imtis veiksmų, kad 1962 m. miręs arkivyskupas būtų pripažintas palaimintuoju. 1990 m. pradžioje šis pareiškimas buvo apsvarstytas …

Baigti rinkti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873 – 1962) kanonizacijos bylos dokumentai DAUGIAU »

Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo, kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso (vyskupijos etapo) užbaigimo minėjimas Kaišiadoryse

2008 m. gegužės 1 d. Kaišiadoryse vyko Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio (1873-1962), Kaišiadorių vyskupo, arkivyskupo, gyvenimo kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjimas. Ši byla buvo pradėta 1990 m. Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio sprendimu – dekretu, siekiant įrodyti arkivysk. T. Matulionio dorybes bei kankinystę. Beatifikacijos byla vyskupijos lygmenyje baigta šiais metais. Bylos …

Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo, kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso (vyskupijos etapo) užbaigimo minėjimas Kaišiadoryse DAUGIAU »

Scroll to Top