Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai šiemet skiriami padėkoti už vyskupo ir kankinio pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę.

Pivašiūnų Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis 1988 m., jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Atlaidų metu Pivašiūnų bažnyčioje bus galima pasimelsti prie didžiojo relikvijoriaus su pal. Teofiliaus Matulionio relikvijomis ir išpildžius būtinas sąlygas, pelnyti visuotinius atlaidus. Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje kasdien aukojamos šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val., kalbama Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val. ir klausoma Išpažinčių nuo 9 val., vakare nuo 17 val. Atlaidų aštuondienio tvarka ir laikas skelbiami Pivašiūnų šventovės portale.

Scroll to Top