Internetinio puslapio www.teofilius.lt redakcija gavo keletą klausimų dėl pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų pagerbimo Pivašiūnuose. Ta tema kalbamės su Kaišiadorių vyskupo generalvikaru mons. dr. Algirdu Jurevičiumi.

Pivašiūnų šventovė. Pivašiūnų parapijos nuotr.

Internetinėje erdvėje paplito žinia, jog į Pivašiūnų šventovę Žolinės atlaidų proga bus atvežtas pal. Teofiliaus sarkofagas, tačiau oficialūs šaltiniai to nepatvirtina. Kaip yra iš tikrųjų?

Sarkofagas reiškia puošniai įrengtą karstą, kuriame saugomas mirusio žmogaus kūnas (gr. sarks). Kadangi kūnas yra vienas, tai ir sarkofagas tėra tik vienas. Pal. Teofiliaus sarkofagas yra saugomas Kaišiadorių katedros palaimintojo garbei pašvęstoje koplyčioje ir neplanuojama jo kur nors kitur vežti.

O kas tuomet bus Pivašiūnuose?

Kai kurie šventieji turi keliaujančius relikvijorius, kuriuose saugomos jų relikvijos. Lietuvos tikintiesiems tai pažįstama iš šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės bei šv. Jono Bosko relikvijų kelionių. Prieš beatifikaciją buvo išreikštas pageidavimas, kad ir pal. Teofiliaus relikvijoms būtų paruoštas keliaujantis relikvijorius. Pivašiūnuose Žolinės atlaidų savaitę šoninio altoriaus papėdėje bus pal. Teofiliaus didysis relikvijorius, prie kurio galės melstis tikintieji.

Pal. Teofiliaus didžioji relikvija. Pivašiūnų parapijos nuotr.

Kodėl tuomet socialiniuose tinkluose plinta klaidinanti žinia, jog ten bus palaimintojo sarkofagas?

Keliaujančių relikvijorių formos gali būti labai įvairios. Pal. Teofiliaus didžiajam relikvijoriui pasirinkta sarkofago forma. Jei palaimintojo sarkofago ilgis yra apie 190 cm., tai didžiojo relikvijoriaus – apie 140 cm. Vizualinė relikvijoriaus raiška gali klaidinti žingeidų piligrimą, tačiau svarbu melsti pal. Teofiliaus užtarimo. Būdamas pas Viešpatį jis užtaria jo pagalbos besišaukiančius.

Kiek laiko Pivašiūnuose bus pagerbiamos pal. Teofiliaus relikvijos?

Numatyta relikvijų pagerbimui skirti visą atlaidų savaitę (rugpjūčio 14-22 d.), kad prie malonėmis garsaus Švč. Mergelės Marijos paveikslo pasimelsti atvykę piligrimai galėtų prisiliesti ir melsti pal. Teofiliaus užtarimo, nes šie metai Lietuvoje yra paskelbti pal. Teofiliaus Matulionio metais. Jei kas nors pal. Teofiliaus užtarimu patirtų kokią malonę, kviečiame pranešti Kaišiadorių vyskupijos kurijai.

Scroll to Top