Kas yra sarkofagas?

Koplyčia Kaišiadorių katedroje

Sarkofagas reiškia puošniai įrengtą karstą, kuriame saugomas mirusio žmogaus kūnas (gr. sarks). Kadangi kūnas yra vienas, tai ir sarkofagas tėra tik vienas. Pal. Teofiliaus sarkofagas yra saugomas Kaišiadorių katedros palaimintojo garbei pašvęstoje koplyčioje ir jis niekur nėra vežamas.

Keliaujantis relikvijorius

Kai kurie šventieji turi keliaujančius relikvijorius, kuriuose saugomos jų relikvijos. Lietuvos tikintiesiems tai pažįstama iš šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės bei šv. Jono Bosko relikvijų kelionių. Prieš beatifikaciją buvo išreikštas pageidavimas, kad ir pal. Teofiliaus relikvijoms būtų paruoštas keliaujantis relikvijorius.

Pal. Teofiliaus didysis relikvijorius

Keliaujančių relikvijorių formos gali būti labai įvairios. Pal. Teofiliaus didžiajam relikvijoriui pasirinkta sarkofago forma. Jei palaimintojo sarkofago ilgis yra apie 190 cm., tai didžiojo relikvijoriaus – apie 140 cm.

Vizualinė relikvijoriaus raiška gali klaidinti žingeidų piligrimą, tačiau svarbu melsti pal. Teofiliaus užtarimo. Būdamas pas Viešpatį jis užtaria jo pagalbos besišaukiančius.

Kaišiadorių vyskupija

Scroll to Top