25 czerwca kard. Angelo Amato będzie przewodniczył beatyfikacji wieloletniego więźnia sowieckich łagrów, abpa Teofila Matulionisa (1873-1962) – poinformował litewski episkopat. Po raz pierwszy w dziejach uroczystość taka będzie miała miejsce na terytorium Litwy.

W komunikacie podkreślono heroizm biskupa-męczennika, który więziony był jedynie z powodu nienawiści systemu sowieckiego do wiary. Przy tej okazji zaznaczono, że podobne świadectwo w okresie inkorporacji swej ojczyzny do Związku Sowieckiego złożyło wielu innych litewskich katolików. Litewscy biskupi podkreślili, że czerwcowa beatyfikacja będzie nie tylko wydarzeniem historycznym, ale również zachętą do mężnego życia Ewangelią w obliczu wyzwań współczesności, dobrą okazją do spotkania z Jezusem i stawania się Jego uczniem.

Bp Teofil Matulionis urodził się 4 lipca 1873 r. we wsi Kudoriškis, odległej 4 km od Skiemian na Auksztocie (Litwie właściwej). Święcenia kapłańskie przyjął 17 marca 1900 roku z rąk bp. Antoniego Małeckiego. Był m.in. wikariuszem parafii św. Katarzyny w Sankt-Petersburgu, a w 1918 został proboszczem miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1923, po procesie, w którym oskarżeni byli także m.in. abp Jan Cieplak i ks. prał. Konstanty Budkiewicz, został po raz pierwszy uwięziony przez bolszewików. Wydostał się na wolność w 1933 dzięki wymianie więźniów między Litwą a ZSSR. Gdy przebywał w więzieniu, Pius XI mianował go 8 grudnia 1928 biskupem pomocniczym w Mohylewie, a 9 stycznia 1943 został biskupem koszedarskim. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w 1940, ponownie trafił do łagrów. Ogółem z niemal 90 lat życia 25 spędził w sowieckich więzieniach. Powrócił z nich w 1956, ale reżim nie pozwolił mu na objęcie rządów diecezją. Otoczony był ścisłą kontrolą policyjną. 9 lutego 1962, na kilka miesięcy przed śmiercią, św. Jan XXIII mianował go arcybiskupem tytularnym. Zmarł 20 sierpnia 1962 w Szadowie.

Scroll to Top