Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d., 14 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą ir dėkoti Dievui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio tikėjimo tvirtybės ir meilės Tėvynei dovaną.“ 

"Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. kovo 2-3 d. plenarinį posėdį" (http://lvk.lcn.lt/naujienos/,278)
Scroll to Top