Mieli palaimintojo Teofiliaus bičiuliai,

Kristaus Prisikėlimas palaimintajam Teofiliui buvo ta didžiulė jėga, kurios vedamas jis tikėjo galutine Kristaus pergale. Lagerių ir kalėjimų atšiaurumas piršo mirties bei šalto kapo idėją, bet Kristaus prisikėlimo šviesa šildė ir augino tikėjimo viltį.

Ant palaimintojo Teofiliaus sarkofago pavaizduotas Avinėlis yra Prisikėlusio Kristaus simbolis. Ne mirtis, bet gyvenimas nugali. Linkime visiems šio internetinio puslapio skaitytojams palaimintojo Teofiliaus užtarimo visuose gyvenimo situacijose, o ypač tuomet, kai sunkumai slegia ir viltis gęsta.

Palaimintasis Teofiliau, Kristaus pergalės liudytojau, melski už mus!

Puslapio www.teofilius.lt komanda

Scroll to Top