Į Romą vykstantys piligrimai iš Lietuvos į savo kelionės planus įtraukia apsilankymą šv. Baltramiejaus bazilikoje, kur saugomos vienintelio oficialiai pripažinto Lietuvos kankinio palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Nedidelė grupelė piligrimų iš Kaišiadorių 2018 m. balandžio 2-6 dienomis taip pat aplankė Tibrio saloje esančią šventovę ir meldėsi prie pal. Teofiliaus relikvijų.

Viena iš bazilikos koplyčių skirta komunizmo kankiniams. Šalia palaimintojo Teofiliaus relikvijų ten saugomi kitų kraštų komunizmo kankinius primenančios relikvijos. Tai šv. Mišių taurė ir kryžius, kurie buvo naudojami Albanijoje slapta organizuojant pamaldas, nes nuo 1967 m. toje šalyje buvo uždrausta viešai ar privačiai melstis.

Kankinystė pranoksta siauras konfesijų ribas, todėl didelės pagarbos susilaukia ir Rytų bažnyčių kankiniai. Iškilią vietą užima Maskvos stačiatikių kunigas Aleksandras Menis, kuris sovietmečiu lankydavosi Lietuvoje pas tėvą Stanislovą Dobrovolskį. Būdamas pažangiosios stačiatikių teologijos atstovas nesusilaukė pritarimo tarp savųjų, todėl 1990 m. eidamas iš savo namų į bažnyčią buvo užpultas ir žiauriai nužudytas. Dėmesį patraukia ir Rumunijos stačiatikių bažnyčios kunigas vienuolis Sofian Boghiu, dėl tikėjimo nuteistas šešiolika metų sunkių darbų lagerio. Bazilikoje eksponuojami abiejų stačiatikių kunigų naudoti liturginiai reikmenys, bylojantys apie jų tarnystę Dievui ir žmonėms.

Palaimintojo kankinio kunigo Jerzy Popieluszko relikvijos primena apie socializmo žlugimo pradžią Lenkijoje. Kun. J. Popieluszko buvo Solidarumo judėjimo dvasinis lyderis, mitinguose kvietęs žmones taikiai spręsti politinius konfliktus, o dėl didelio dvasinio autoriteto kėlė rūpestį komunistinio saugumo tarnyboms. Po kelių nepasisekusių pasikėsinimų kunigas 1984 m. buvo suimtas, sumuštas ir įmestas į Vislos upę. Nors judėjimas neteko savo dvasinio lyderio, bet vis tiek pasiekė pergalę.

Su pasigėrėjimu žvelgėme į tai, jog po šv. Baltramiejaus bazilikos skliautais įrengtoje Naujųjų laikų kankinių šventovėje pristatant palaimintąjį Teofilių yra paminėtas ir Kaišiadorių miesto vardas.

Scroll to Top