Lietuvos mokyklose tuoj po Velykų atostogų skelbiamas literatūrinių rašinių ir piešinių konkursas, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimui ir būsimam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi šį rugsėjį.

Įvairaus amžiaus moksleiviai per kelias literatūros, dailės, etikos ar tikybos pamokas rašys ir pieš šių dviejų ypatingų asmenybių gyvenimo ir veiklos motyvais. Vyskupo Teofiliaus biografijoje – drąsus ir ištikimas darbas žmonių labui, sovietų Rusijos kalėjimai ir lageriai, sugrįžimas į nepriklausomą Lietuvą, pokario metai, naujas kalinimas ir nepalaužiama laikysena okupacijos sąlygomis. Popiežius Pranciškus – tai šių dienų Katalikų Bažnyčios atgaiva, troškimas suprasti kiekvieną žmogų, jautrumas vargšams ir atstumtiesiems, nuoširdus ir paprastas bendravimas su kitomis religijomis, jaunimu, žiniasklaida. Įsivaizduojant popiežiaus apsilankymą Lietuvoje, pirmiausia iškyla jo paties pasirinkti susitikimai su buvusiais politiniais kaliniais ir tremtiniais, Holokaustą išgyvenusiais žydais, jaunimo atstovais, apsilankymas KGB požemiuose, kur buvo kalinamas ir T. Matulionis.

Rašinių ir piešinių konkursą mokyklose paskelbs mokytojai, pirmąją atranką atliks mokyklų administracijos sudaryta literatūros, dailės, etikos ir tikybos mokytojų komisija. Trys geriausi kiekvienos konkurse dalyvaujančios mokyklos rašiniai ir trys piešiniai iki šių metų gegužės 20 d. turi būti siunčiami į Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondą (TM fondas) Vilniuje. Čia geriausius moksleivių rašinius ir piešinius atrinks fondo pakviesti ekspertai.

TM fondas įsteigia tris premijas už geriausius rašinius ir tris – už geriausius piešinius. Pirmųjų vietų laimėtojams bus skiriama po 200 eurų, antrųjų ir trečiųjų – po 100 eurų.

Geriausi rašiniai bus skelbiami internetinėje spaudoje, skaitomi katalikų radijo „Mažosios studijos“ laidose. Geriausi piešiniai birželio pradžioje Vilniuje bus pristatyti parodoje ir aukcione, kuriame dalyvaus ambasadoriai, dvasininkai, verslininkai, politikai.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo vardu

Vaidotas Žukas, kun. Julius Sasnauskas

Konkurso paštas:

Katalikų radijo „Mažoji studija“

Pilies g. 4, LT-01132 Vilnius

tmfondas@gmail.com

+3706 8689249

Scroll to Top