2017 m. rugsėjo 14 d., Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaujant vyskupijos kunigams bei pasauliečiams, konsekravo pagrindinį palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčios altorių, kuriame įdėtas palaimintojo sarkofagas.

Altoriaus konsekracija vyko Eucharistijos šventimo metu po homilijos: buvo giedama Visų šventųjų litanija, skaitoma altoriaus konsekracijos malda: „Šis altorius tebus mums ženklu Kristaus, iš kurio perverto šono ištryško Kraujas ir vanduo – Bažnyčios sakramentų versmė. Tebūnie tai iškilmingos Puotos Stalas, prie kurio skubės laimingi Kristaus Puotos dalyviai ir, kasdieniuose varguose paguosti, atnaujins savo jėgas gyvenimo keliui“.

Apeigų metu vyskupas išliejo šventąjį Krizmos aliejų altoriaus viduryje bei keturiuose jo kampuose ir juo įtrynė marmurinę altoriaus viršutinę dalį (mensą). Tai simbolizuoja penkias Kristaus žaizdas. Po to ant altoriaus buvo deginami smilkalai palydint maldos žodžiais: „Tekyla, Viešpatie, mūsų malda kaip smilkalai prieš Tavo Sostą“. Pasmilkius altorių bei visus maldininkus, altorius buvo iškilmingai papuoštas ir buvo tęsiama Aukos liturgija.

Scroll to Top