Kaišiadorių vyskupas šių metų rugsėjo 13 d. paskyrė mons. teol. dr. Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos generalvikarą, palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi. Iki šiol beatifikacijos bylos postulatoriaus pareigas ėjęs kun. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis atleistas jo paties prašymu.

Kaip nurodyta Apaštalinėje konstitucijoje „Divinus Perfectionis Magister“ (1983), postulatorius, kurį paskiria bažnytinė vyresnybė, vadovauja beatifikacijos – kanonizacijos eigai, iškelia kandidato į šventuosius dorybes ir šventumą, pristato jas bažnytinėse institucijose…

Scroll to Top