Mieli Palaimintojo Teofiliaus draugai,

Net sunku įsivaizduoti, kaip Kristaus Gimimą šventė Teofilius… Kokios buvo Kūčios… Ką jautė, ką išgyveno, ką prisimindavo…  Kaip jautėsi, negalėdamas šv. Mišias aukoti, nei vienos giesmės išgirsti…  Koks buvo Kūčių ir Kalėdų stalas, kokie patiekalai, kokia aplinka… Toli nuo savųjų… Šalta, žvaigždėta naktis… Ir labai arti Jėzus…

Nuoširdžiai sveikinu Jus Kristaus Gimimo šventėje! Išgyvename asmeninį susitikimą su Jėzumi, artumą vieni kitiems. Didį džiaugsmą skelbiantys Evangelijos žodžiai, Eucharistijos liturgija, kalėdinės giesmės, laime Kūrėjo veidą atspindintys žmonių veidai, – visa liudija begalinę Dievo meilę kiekvienam iš mūsų.

Švenčiant Jėzaus Gimimą, dėkoju gerajam Dievui už bendrystę su Palaimintuoju Teofiliumi ir Jumis, už visas patirtas malones. Ačiū už Jūsų bendrystę su Teofiliumi, maldą ir visus gerus darbus!

Švenčiant Kalėdas, noriu nuoširdžiai padėkoti Kanonizacijos bylos postuliatoriui kunigui Mariui Talučiui, Palaimintojo giminėms, visiems, kurie rūpinasi Teofiliaus internetine svetaine ir visomis paskyromis, jų lankytojams, Marijos radijui ir jos klausytojams, broliams kunigams ir tikintiesiems iš visų vyskupijų, broliams vyskupams, Birštono sakralinio muziejaus darbuotojoms, parapijų, kurioms buvo perduotos Palaimintojo relikvijos kunigams ir tikintiesiems, įvairių Kongregacijų seserims vienuolės, kunigų Seminarijų ugdytojams ir seminaristams, leidinių apie Palaimintąjį užsienio kalbomis vertėjams, geradariams ir leidėjams, užsienio lietuviams, piligrimams iš visos Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių, Kaišiadorių katedros administratoriui, kunigui vikarui, įvairių maldos grupių nariams, choristams, parapijiečiams  ir daugybei maldingų iniciatyvių žmonių.

Visiems, brangieji, linkiu gilaus asmeninio ryšio su Jėzumi, reikalingų malonių meldžiantis drauge su Teofiliumi, Šventosios Dvasios dovanų tarnystei Bažnyčioje.

Visada esate laukiami Katedroje prie Teofiliaus. Kalėdų dieną per šv. Mišias Jus visus prisiminsiu. Esate man labai brangūs! Visiems Jums Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų!

Su pagarba ir malda prie Teofiliaus
vysk. JONAS IVANAUSKAS
Kaišiadorių vyskupas
Scroll to Top