Šiais, 2019 Viešpaties metais, minėsime palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio gyvenimo sukaktis:

Prieš 120 metų buvo pašventintas diakonu – 1899 m. gegužės 27 d. Peterburge.

Prieš 110 metų buvo nuteistas už vaiko pakrikštijimą iš mišrios santuokos – 1909 m. balandžio 16 d. Rezeknė, Latvija.

Prieš 90 metų buvo konsekruotas vyskupu – 1929 m. vasario 9 d. Peterburge.

Prieš 90 metų buvo antrą kartą suimtas ir laikomas Špalernoje kalėjime Peterburge – 1929 m. lapkričio 25 d.

Prieš 85 metus pirmą kartą susitiko su popiežiumi Pijumi XI – 1934 m. kovo 24 d.

Prieš 85 metus įvyko pirmasis Lietuvos Eucharistinis kongresas, kuriame vyskupas Teofilius vedė naktinę žvakių procesiją, jo iniciatyva Lietuva buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai – 1934 m. birželio 28-liepos 1 d. Kaune.

Prieš 85 metus išvyko lankyti lietuviškų parapijų į Jungtines Amerikos Valstijas – 1934 m. spalio mėn.

Prieš 75 metus vyskupas Teofilius paaukojo Kaišiadorių vyskupiją Nekalčiausiajai Mergelės Marijos Širdžiai pagal Fatimos Dievo Motinos apsireiškimuose nurodytą prašymą – 1944 vasario mėn. 2 d.

Prieš 75 metus didvyriškai pasiliko Kaišiadoryse einant fronto linijai, bombarduojant miestą – 1944 m. liepos 13 d.

Prieš 75 metus inicijavo Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį be sovietų valdžios leidimo – 1944 m. rugsėjo 8 d. Ukmergėje.

Prieš 65 metus būdamas labai silpnos sveikatos perkeltas iš Vladimiro kalėjimo į Potmos invalidų namus – 1954 m. gegužės 28 d.

Prieš 60 metų sovietų valdžios sprendimu prievarta buvo nušalintas nuo Kaišiadorių vyskupijos valdymo – 1959 m. vasario 5 d.

Prieš 30 metų, buvęs palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio bendradarbis kurijoje, prelatas Stanislovas Kiškis kreipėsi į tuometinį Kaišiadorių vyskupijos apaštalinį administratorių vyskupą Juozą Matulaitį  prašydamas pradėti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylą – 1989 m.

Scroll to Top