Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kelionėje į Sankt Peterbugą (kur vyko Lietuvių dienos) aukojo šv. Mišias ir palaimino pal. T. Matulioniui dedikuotą koplyčią Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šiame mieste. „Palaimintasis Teofilius labai dažnai į žmones kreipdavosi „mano ganomieji“, „mano avelės“, – sakė arkivyskupas apie palaimintojo santykį su žmonėmis, kuriuos jis labai mylėjo. Dėl to, pasak arkivyskupo, šis įvykis labai prasmingas čia besirenkančiai lietuvių bendruomenei.

Koplyčią papuošė dail. Aleksandro Frolovo tapytas palaimintojo paveikslas, o Mišių stalas ir sakykla – Alantos bažnyčios, kur buvo pakrikštytas Teofilius Matulionis, stalo ir sakyklos kopijos. Tai Alantos technologijų ir verslo mokyklos dovana šiai koplyčiai. Giedojo Peterburgo moterų ansamblis „Neringa“. 

Apsilankymas Peterburge užbaigtas arkivysk. L. Virbalo vadovautomis šv. Mišiomis T. Matulionio statytoje Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. 

Beveik du dešimtmečius pal. Teofiliaus gyvenimas buvo susijęs su Peterburgu. 1910 metais jis buvo paskirtas Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčios vikaru. Vėliau jam  pavesta telkti Švč. Jėzaus Širdies parapijos (už Nevos Vartų) bendruomenę ir rūpintis bažnyčios statyba, buvo paskirtas šios bažnyčios klebonu.

Peterburge įsisiautėjus prieš Bažnyčią nukreiptam sovietiniam terorui, vienu metu jam teko aptarnauti net septynias šio miesto bažnyčias. 1929 m. vasario 9 d. Švč. Marijos Širdies bažnyčioje T. Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu.

Peterburge jis patyrė ir kalinio dalią, tačiau jautėsi „įpareigotas būti iki galo ištikimas savo pašaukimui“ (iš knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“, 2017, p. 30).

 

Scroll to Top