Vysk. T. Matulionis su giminaičiais. Dešinėje – Laimutė Matulionytė. 1934. Ekonominės karių bendrovės fotostudija.

Šių metų lapkričio 26 d. Klaipėdoje mirė garbinga moteris, palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio artima giminaitė Emilija Laimutė Matulionytė-Grumadienė (1929–2019). Velionė gimė Kaune vyskupo Teofiliaus brolio, Lietuvos karininko Jeronimo Matulionio ir Emilijos Markevičiūtės-Matulionienės šeimoje. Buvo dar du broliai  Vytautas ir Mindaugas Matulioniai – ir sesuo Marija Matulionytė-Bendoraitienė. Visa ši šeima įvairiais laikais ir per visas okupacijas rūpinosi, globojo ir gelbėjo dėdę vyskupą Teofilių.

Nors paskutiniais metais velionei buvo susilpnėjęs regėjimas, bet protas ir atmintis buvo stebėtinai gyvastingi. Ponia Laimutė galėjo valandas pasakoti savo vaikystės atsiminimus apie dėdę vyskupą, apie savo ir brolių gyvenimą vasaromis Kaišiadorių kurijoje, apie vyskupo lankymą ir gydymą tėvų namuose Kaune, jam grįžus po Vladimiro kalėjimo ir Mordovijos tremties. Išgirdusi, kad Lietuvoje leidžiamas dokumentinis albumas apie vyskupą ir kuriamas jo vardo muziejus Alantoje, velionė suteikė vertingų fotodokumentų, iš savo kuklios pensijos parėmė palaimintuoju paskelbto dėdės Teofiliaus atminimo iniciatyvas.

Vysk. T. Matulionis savo šeimoje. Mergaitė centre – Laimutė Matulionytė. 1934. Karlo Baulo nuotraukos fragmentas.

Velionės dukra Rūta Grumadaitė-Pabarčienė buvo viena iš „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paramos ir labdaros fondo“ steigėjų.

E. L. Matulionytė-Grumadienė baigė Šančių gimnaziją Kaune. 1948–1950 m. mokėsi seserų mokykloje. 1956 m. ištekėjo už Zigmo Grumado. Dirbo medicinos seserimi daugelyje įstaigų: Kauno III ligoninėje, Panemunės ir Kauno Dainavos poliklinikose, Kauno klinikose ir P. Domaševičiaus tuberkulioziniame dispanseryje. Buvo vertinama už ypatingą atsidavimą ligoniams ir savo profesijai. Daug prisidėjo prie Kauno Dainavos poliklinikos įrengimo, joje ilgai dirbo vyresniąja medicinos seserimi.

Būdama medikė, rūpinosi dėdės vyskupo Teofiliaus Matulionio sveikata, ypač jam gyvenant pas brolį Jeronimą. Velionė mėgo skaityti, keliauti. Buvo talentinga masažistė, niekam neatsisakydavo padėti.

Jai gyvenimas buvo gražus iki paskutinės minutės: viskuo domėjosi, sekė politiką, istoriją. Visada turėjo tvirtą nuomonę ir jos nekeitė.

Laidotuvės vyks lapkričio 28 d. Kaune, Matulionių šeimos kape Panemunės kapinėse.

Scroll to Top