MIELI SVETAINĖS LANKYTOJAI, GERIEJI BROLIAI, SESERYS KRISTUJE,

Jėzaus Kristaus mirtis ir Prisikėlimas mums dovanojo naujo gyvenimo malonę – per maldą ir sakramentus galime patirti dangiškojo gyvenimo tikrovę. Galime kasdien išgyventi nuostabią tikėjimo tiesą – šventųjų bendravimą. Kristaus Prisikėlimo šviesoje palaimintasis kankinys Teofilius mums yra ne tik garbingas praeities didvyris ar įkvepianti asmenybė, bet svarbiausia – mūsų gyvenimo ištikimas bendrakeleivis, užtarėjas, nepaliaujantis danguje melstis už mus, savo maldoje mus nuolat atmenantis.  

Prisikėlusio Kristaus sustiprintas palaimintasis vyskupas Teofilius atlaikė daugybę išmėginimų ir visuomet išliko giedros dvasios, kupinas gerumo ir meilės Viešpačiui. Tegu tikėjimas Prisikėlusiuoju Kristumi ir mus nuolat džiugina ir ragina dar karščiau mylėti Viešpatį ir jam kilniai tarnauti, šauktis šventųjų pagalbos ir kuo atviriau priimti mums teikiamus mūsų tikėjimo turtus. 

www.teofilius.lt komanda

Scroll to Top